Poštni nabiralniki Ljubljana

Črna vas 98, Črna vas
Beblerjev trg 2, Ljubljana
Bezenškova ulica 23, Ljubljana
Bratovševa ploščad 14, Ljubljana
Cankarjeva cesta 12, Ljubljana
Celovška cesta 25, Ljubljana
Celovška cesta 34, Ljubljana
Celovška cesta 72, Ljubljana
Celovška cesta 73, Ljubljana
Celovška cesta 91 A, Ljubljana
Celovška cesta 121, Ljubljana
Celovška cesta 163, Ljubljana
Celovška cesta 249, Ljubljana
Celovška cesta 264, Ljubljana
Celovška cesta 291, Ljubljana
Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana
Cesta Andreja Bitenca 142, Ljubljana
Cesta dveh cesarjev 71, Ljubljana
Cesta dveh cesarjev 73, Ljubljana
Cesta Ljubljanske brigade 33, Ljubljana
Cesta na Bokalce 9, Ljubljana
Cesta na Bokalce 51, Ljubljana
Cesta na Brdo 46, Ljubljana
Cesta na Brdo 63, Ljubljana
Cesta na Vrhovce 46, Ljubljana
Cesta v Gorice 1, Ljubljana
Cesta v Gorice 36, Ljubljana
Cesta v Kleče 9, Ljubljana
Cesta v Mestni log 55, Ljubljana
Cesta v Mestni log 81, Ljubljana
Cesta vstaje 2, Ljubljana
Ciril-Metodov trg 3, Ljubljana
Černetova ulica 25, Ljubljana
Česnikova ulica 24, Ljubljana
Črtomirova ulica 4, Ljubljana
Dalmatinova ulica 15, Ljubljana
Derčeva ulica 29, Ljubljana
Dolenjska cesta 11, Ljubljana
Dolenjska cesta 43, Ljubljana
Dolenjska cesta 136 A, Ljubljana
Dolenjska cesta 137, Ljubljana
Dunajska cesta 19, Ljubljana
Dunajska cesta 74, Ljubljana
Dunajska cesta 107, Ljubljana
Dunajska cesta 130, Ljubljana
Dunajska cesta 141, Ljubljana
Dunajska cesta 158, Ljubljana
Dunajska cesta 198 A, Ljubljana
Dunajska cesta 228, Ljubljana
Galjevica 57, Ljubljana
Gerbičeva ulica 49, Ljubljana
Glinškova ploščad 2, Ljubljana
Gogalova ulica 1, Ljubljana
Gornji trg 2, Ljubljana
Gortanova ulica 21, Ljubljana
Gosposvetska cesta 12, Ljubljana
Hubadova ulica 18, Ljubljana
Ilirska ulica 4, Ljubljana
Jakčeva ulica 41, Ljubljana
Jamova cesta 105, Ljubljana
Javorjev drevored 22, Ljubljana
Jeranova ulica 1 A, Ljubljana
Jeranova ulica 24, Ljubljana
Jesenkova ulica 2, Ljubljana
Jurčkova cesta 225, Ljubljana
Kamnogoriška cesta 52, Ljubljana
Knobleharjeva ulica 27, Ljubljana
Kolezijska ulica 25, Ljubljana
Komanova ulica 1, Ljubljana
Kongresni trg 11, Ljubljana
Kopališka ulica 10, Ljubljana
Krivec 5, Ljubljana
Kunaverjeva ulica 15, Ljubljana
Leskoškova cesta 12, Ljubljana
Letališka cesta 16, Ljubljana
Letališka cesta 33 A, Ljubljana
Linhartova cesta 9, Ljubljana
Linhartova cesta 51, Ljubljana
Litijska cesta 38, Ljubljana
Litostrojska cesta 16, Ljubljana
Luize Pesjakove ulica 9, Ljubljana
Medvedova cesta 28, Ljubljana
Metelkova ulica 15, Ljubljana
Miklošičeva cesta 1, Ljubljana
Mirje 19, Ljubljana
Na gmajni 1, Ljubljana
Njegoševa cesta 19, Ljubljana
Nove Fužine 8, Ljubljana
Nove Fužine 33, Ljubljana
Nove Fužine 40, Ljubljana
Nove Fužine 41, Ljubljana
Novi trg 4, Ljubljana
Ob sotočju 9, Ljubljana
Parmova ulica 51, Ljubljana
Parmska cesta 2, Ljubljana
Pečnikova ulica 9, Ljubljana
Podutiška cesta 30, Ljubljana
Podutiška cesta 161, Ljubljana
Pokopališka ulica 36, Ljubljana
Poljanski nasip 30, Ljubljana
Pot do šole 2 A, Ljubljana
Pot za Brdom 100, Ljubljana
Potrčeva ulica 4, Ljubljana
Povšetova ulica 14, Ljubljana
Povšetova ulica 102, Ljubljana
Pražakova ulica 3, Ljubljana
Pribinova ulica 5, Ljubljana
Prijateljeva ulica 2, Ljubljana
Prijateljeva ulica 7, Ljubljana
Puhova ulica 1, Ljubljana
Reboljeva ulica 3, Ljubljana
Resljeva cesta 14, Ljubljana
Riharjeva ulica 38, Ljubljana
Rimska cesta 14, Ljubljana
Rozmanova ulica 13, Ljubljana
Rožna dolina, cesta IX 17, Ljubljana
Savlje 38, Ljubljana
Savlje 101, Ljubljana
Slovenčeva ulica 23, Ljubljana
Slovenska cesta 32, Ljubljana
Slovenska cesta 55, Ljubljana
Sojerjeva ulica 64, Ljubljana
Staničeva ulica 41, Ljubljana
Stegne 25 A, Ljubljana
Streliška ulica 12, Ljubljana
Šmartinska cesta 55, Ljubljana
Šmartinska cesta 101, Ljubljana
Šmartinska cesta 145, Ljubljana
Šmartinska cesta 152, Ljubljana
Štihova ulica 14 A, Ljubljana
Štihova ulica 24, Ljubljana
Tabor 10, Ljubljana
Tacenska cesta 133, Ljubljana
Tbilisijska ulica 81, Ljubljana
Tomačevo 27, Ljubljana
Trebinjska ulica 3, Ljubljana
Trg francoske revolucije 3, Ljubljana
Trg komandanta Staneta 6, Ljubljana
Trg mladinskih delov. brigad 2, Ljubljana
Trg Osvobodilne fronte 7, Ljubljana
Triglavska ulica 11, Ljubljana
Trnovski pristan 2, Ljubljana
Tržaška cesta 2, Ljubljana
Tržaška cesta 37, Ljubljana
Tržaška cesta 68 A, Ljubljana
Tržaška cesta 123, Ljubljana
Tržaška cesta 130, Ljubljana
Tržaška cesta 202, Ljubljana
Ulica bratov Babnik 10, Ljubljana
Ulica bratov Učakar 52, Ljubljana
Ulica Jana Husa 3, Ljubljana
Ulica Janeza Pavla II. 4, Ljubljana
Vidovdanska cesta 1, Ljubljana
Viška cesta 48, Ljubljana
Vižmarska pot 11, Ljubljana
Vodnikova cesta 139, Ljubljana
Vodnikova cesta 181, Ljubljana
Vodnikova cesta 235, Ljubljana
Vojkova cesta 3, Ljubljana
Vojkova cesta 52, Ljubljana
Zaloška cesta 7, Ljubljana
Zaloška cesta 7 A, Ljubljana
Zaloška cesta 57, Ljubljana
Zaloška cesta 275 A, Ljubljana
Zemljemerska ulica 15, Ljubljana
Lokacije poštnih nabiralnikov Ljubljana
Lokacija poštnega nabiralnika, ki je označen z zvezdico *, je približna.