Seznam poštnih nabiralnikov

1000 Ljubljana

Črna vas 98, Črna vas
Beblerjev trg 2, Ljubljana
Bezenškova ulica 23, Ljubljana
Bratovševa ploščad 14, Ljubljana
Cankarjeva cesta 12, Ljubljana
Celovška cesta 25, Ljubljana
Celovška cesta 34, Ljubljana
Celovška cesta 72, Ljubljana
Celovška cesta 73, Ljubljana
Celovška cesta 91 A, Ljubljana
in še 155 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Ljubljana

1210 Ljubljana Šentvid

Kosijeva ulica 1, Ljubljana
Prušnikova ulica 2, Ljubljana
Prušnikova ulica 79, Ljubljana
Prušnikova ulica 99, Ljubljana
Medno 54, Medno
Stanežiče 64, Stanežiče

Seznam poštnih nabiralnikov Ljubljana Šentvid

1211 Ljubljana Šmartno

Cesta v Gameljne 6, Ljubljana
Spodnje Gameljne 26, Spodnje Gameljne
Srednje Gameljne 49, Srednje Gameljne
Zgornje Gameljne 20, Zgornje Gameljne

Seznam poštnih nabiralnikov Ljubljana Šmartno

1215 Medvode

Goričane 46, Goričane
Cesta ob Sori 3, Medvode
Kalanova ulica 7, Medvode
Medvoška cesta 3, Medvode
Medvoška cesta 6, Medvode
Sora 6 A, Sora
Zgornje Pirniče 6, Zgornje Pirniče

Seznam poštnih nabiralnikov Medvode

1216 Smlednik

Hraše 36, Hraše
Smlednik 4 B, Smlednik
Valburga 5 A, Valburga

Seznam poštnih nabiralnikov Smlednik

1217 Vodice

Utik 1, Utik
Kopitarjev trg 1, Vodice
Škofjeloška cesta 14, Vodice

Seznam poštnih nabiralnikov Vodice

1218 Komenda

Glavarjeva cesta 39, Komenda
Križ 53, Križ
Moste 8 C, Moste
Suhadole 34, Suhadole

Seznam poštnih nabiralnikov Komenda

1219 Laze v Tuhinju

Laze v Tuhinju 4 A, Laze v Tuhinju

Seznam poštnih nabiralnikov Laze v Tuhinju

1222 Trojane

Trojane 6, Trojane
Trojane 11, Trojane

Seznam poštnih nabiralnikov Trojane

1223 Blagovica

Blagovica 30, Blagovica

Seznam poštnih nabiralnikov Blagovica

1225 Lukovica

Obrniška ulica 1, Lukovica pri Domžalah
Stari trg 17, Lukovica pri Domžalah
Stara cesta 22, Prevoje pri Šentvidu

Seznam poštnih nabiralnikov Lukovica

1230 Domžale

Breznikova ulica 15, Domžale
Cesta talcev 4, Domžale
Karantanska cesta 5, Domžale
Kolodvorska cesta 11, Domžale
Ljubljanska cesta 2, Domžale
Ljubljanska cesta 69, Domžale
Ljubljanska cesta 74, Domžale
Ljubljanska cesta 85, Domžale
Ljubljanska cesta 96, Domžale
Miklošičeva ulica 1, Domžale
in še 8 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Domžale

1231 Ljubljana Črnuče

Brnčičeva ulica 13, Ljubljana
Cesta 24. junija 15, Ljubljana
Dunajska cesta 361, Ljubljana
Dunajska cesta 421, Ljubljana
Podgorica 63, Ljubljana
Pot k sejmišču 32, Ljubljana
Šentjakob 43, Ljubljana

Seznam poštnih nabiralnikov Ljubljana Črnuče

1233 Dob

Ulica 7. avgusta 23, Dob
Ulica 7. avgusta 29 A, Dob
Krtina 81, Krtina

Seznam poštnih nabiralnikov Dob

1234 Mengeš

Gasilska cesta 46, Loka pri Mengšu
Kolodvorska cesta 2 A, Mengeš
Liparjeva cesta 33, Mengeš
Slovenska cesta 30, Mengeš
Slovenska cesta 67, Mengeš
Slovenska cesta 85, Mengeš
Trdinov trg 8 A, Mengeš

Seznam poštnih nabiralnikov Mengeš

1235 Radomlje

Bolkova ulica 17, Homec
Gostičeva cesta 44, Nožice
Tovarniška ulica 1, Preserje pri Radomljah
Cesta borcev 3, Radomlje
Žiška cesta 10, Rova

Seznam poštnih nabiralnikov Radomlje

1236 Trzin

Bergantova ulica 3, Trzin
Blatnica 1, Trzin
Jemčeva cesta 16, Trzin
Ljubljanska cesta 9 A, Trzin
Ljubljanska cesta 50, Trzin
Mlakarjeva ulica 1, Trzin
Motnica 17, Trzin

Seznam poštnih nabiralnikov Trzin

1241 Kamnik

Domžalska cesta 3, Kamnik
Glavni trg 27, Kamnik
Kovinarska cesta 36, Kamnik
Kranjska cesta 4, Kamnik
Ljubljanska cesta 10 A, Kamnik
Ljubljanska cesta 14 A, Kamnik
Ljubljanska cesta 45, Kamnik
Maistrova ulica 16, Kamnik
Medvedova ulica 11, Kamnik
Novi trg 25, Kamnik
in še 7 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Kamnik

1242 Stahovica

Godič 50, Godič
Zgornje Stranje 23, Zgornje Stranje

Seznam poštnih nabiralnikov Stahovica

1251 Moravče

Vegova ulica 1, Moravče

Seznam poštnih nabiralnikov Moravče

1252 Vače

Vače 12, Vače

Seznam poštnih nabiralnikov Vače

1260 Ljubljana Polje

Kašeljska cesta 95, Ljubljana
Kašeljska cesta 117, Ljubljana
Papirniški trg 9, Ljubljana
Zadobrovška cesta 14, Ljubljana
Zadobrovška cesta 29, Ljubljana
Zadobrovška cesta 88, Ljubljana

Seznam poštnih nabiralnikov Ljubljana Polje

1261 Ljubljana - Dobrunje

Bizoviška cesta 6, Ljubljana
Cesta II. grupe odredov 39, Ljubljana
Litijska cesta 262, Ljubljana
Podmolniška cesta 22, Podmolnik
Sadinja vas 113, Sadinja vas

Seznam poštnih nabiralnikov Ljubljana - Dobrunje

1262 Dol pri Ljubljani

Beričevo 12, Beričevo
Dolsko 55, Dolsko
Pšata 36, Pšata
Senožeti 25, Senožeti
Videm 54, Videm

Seznam poštnih nabiralnikov Dol pri Ljubljani

1270 Litija

Partizanska pot 8 A, Litija
Ponoviška cesta 3, Litija
Prvomajska ulica 1, Litija
Ulica Mire Pregljeve 8, Litija
Valvazorjev trg 3, Litija

Seznam poštnih nabiralnikov Litija

1272 Polšnik

Polšnik 11, Polšnik

Seznam poštnih nabiralnikov Polšnik

1273 Dole pri Litiji

Dole pri Litiji 7 B, Dole Pri Litiji

Seznam poštnih nabiralnikov Dole pri Litiji

1274 Gabrovka

Gabrovka 4, Gabrovka

Seznam poštnih nabiralnikov Gabrovka

1275 Šmartno pri Litiji

Pungrt 20, Šmartno pri Litiji
Staretov trg 25, Šmartno pri Litiji

Seznam poštnih nabiralnikov Šmartno pri Litiji

1276 Primskovo

Gradišče-K. o. Grad. in Polj. 8, Gradišče-K. o. Grad. in Polj.

Seznam poštnih nabiralnikov Primskovo

1281 Kresnice

Kresnice 106, Kresnice

Seznam poštnih nabiralnikov Kresnice

1282 Sava

Sava 21 B, Sava

Seznam poštnih nabiralnikov Sava

1290 Grosuplje

Brezje pri Grosupljem 74, Brezje pri Grosupljem
Brvace 1, Brvace
Adamičeva cesta 11, Grosuplje
Adamičeva cesta 33, Grosuplje
Cesta na Krko 11, Grosuplje
Ljubljanska cesta 66, Grosuplje
Ob Grosupeljščici 28, Grosuplje
Pod gozdom cesta IV 2, Grosuplje
Taborska cesta 5, Grosuplje
Polica 46, Polica
in še 3 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Grosuplje

1291 Škofljica

Dolenjska cesta 329, Lavrica
Gasilska ulica 3, Pijava Gorica
Smrjene 124, Smrjene
Ob pošti 25, Škofljica
Šmarska cesta 4, Škofljica
Želimlje 82, Želimlje

Seznam poštnih nabiralnikov Škofljica

1292 Ig

Golo 5, Golo
Govekarjeva cesta 12, Ig
Iška vas 31, Iška vas

Seznam poštnih nabiralnikov Ig

1293 Šmarje - Sap

Ljubljanska cesta 39, Šmarje-Sap
Ljubljanska cesta 79, Šmarje-Sap

Seznam poštnih nabiralnikov Šmarje - Sap

1294 Višnja Gora

Ciglerjeva ulica 25, Višnja Gora
Mestni trg 35, Višnja Gora

Seznam poštnih nabiralnikov Višnja Gora

1295 Ivančna Gorica

Livarska ulica 1, Ivančna Gorica
Ploščad Osvobodilne fronte 4, Ivančna Gorica
Vodotučine 14, Ivančna Gorica
Stična 17, Stična
Vir pri Stični 113, Vir pri Stični

Seznam poštnih nabiralnikov Ivančna Gorica

1296 Šentvid pri Stični

Šentvid pri Stični 77, Šentvid pri Stični
Šentvid pri Stični 140, Šentvid pri Stični

Seznam poštnih nabiralnikov Šentvid pri Stični

1301 Krka

Krka 1 B, Krka

Seznam poštnih nabiralnikov Krka

1303 Zagradec

Fužina 11, Fužina

Seznam poštnih nabiralnikov Zagradec

1310 Ribnica

Gorenjska cesta 20, Ribnica
Kolodvorska ulica 2, Ribnica
Škrabčev trg 42, Ribnica

Seznam poštnih nabiralnikov Ribnica

1311 Turjak

Turjak 17, Turjak

Seznam poštnih nabiralnikov Turjak

1312 Videm - Dobrepolje

Kompolje 60, Kompolje
Ponikve 76, Ponikve
Videm 36, Videm

Seznam poštnih nabiralnikov Videm - Dobrepolje

1313 Struge

Lipa 16, Lipa

Seznam poštnih nabiralnikov Struge

1314 Rob

Rob 1, Rob

Seznam poštnih nabiralnikov Rob

1315 Velike Lašče

Javorškova ulica 5, Velike Lašče
Levstikov trg 1, Velike Lašče

Seznam poštnih nabiralnikov Velike Lašče

1316 Ortnek

Velike Poljane 6, Ortnek

Seznam poštnih nabiralnikov Ortnek

1317 Sodražica

Trg 25. maja 7, Sodražica

Seznam poštnih nabiralnikov Sodražica

1318 Loški Potok

Hrib-Loški Potok 16, Hrib-Loški Potok
Retje 58, Retje

Seznam poštnih nabiralnikov Loški Potok

1319 Draga

Draga 13, Draga

Seznam poštnih nabiralnikov Draga

1330 Kočevje

Kočevska cesta 10, Dolga vas
Ljubljanska cesta 23, Kočevje
Reška cesta 13, Kočevje
Šeškova ulica 20, Kočevje
Trg zbora odposlancev 4, Kočevje
Trg zbora odposlancev 60, Kočevje
Livold 21, Livold
Šalka vas 2, Šalka vas
Željne 26, Željne

Seznam poštnih nabiralnikov Kočevje

1331 Dolenja vas

Šolska ulica 11, Dolenja vas
Prigorica 38, Prigorica

Seznam poštnih nabiralnikov Dolenja vas

1332 Stara Cerkev

Stara Cerkev 67, Stara Cerkev

Seznam poštnih nabiralnikov Stara Cerkev

1336 Kostel

Potok 1 A, Potok
Potok Petrina 10 A, Potok Petrina

Seznam poštnih nabiralnikov Kostel

1337 Osilnica

Osilnica 11 A, Osilnica

Seznam poštnih nabiralnikov Osilnica

1338 Kočevska Reka

Kočevska Reka 3, Kočevska Reka

Seznam poštnih nabiralnikov Kočevska Reka

1351 Brezovica pri Ljub.

Podpeška cesta 20, Brezovica pri Ljubljani
Poštna ulica 1, Brezovica pri Ljubljani
Tržaška cesta 505, Brezovica pri Ljubljani
Tržaška cesta 565, Brezovica pri Ljubljani
Na Grivi 1, Dragomer
Nova pot 5, Vnanje Gorice

Seznam poštnih nabiralnikov Brezovica pri Ljub.

1352 Preserje

Jezero 103, Jezero

Seznam poštnih nabiralnikov Preserje

1353 Borovnica

Molkov trg 12, Borovnica
Dol pri Borovnici 19, Dol pri Borovnici

Seznam poštnih nabiralnikov Borovnica

1354 Horjul

Slovenska cesta 7, Horjul
Vrzdenec 100, Vrzdenec

Seznam poštnih nabiralnikov Horjul

1355 Polhov Gradec

Polhov Gradec 16, Polhov Gradec

Seznam poštnih nabiralnikov Polhov Gradec

1356 Dobrova

Brezje pri Dobrovi 57, Brezje pri Dobrovi
Stara cesta 14, Dobrova
Ulica Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova
Gabrje 20, Gabrje
Podsmreka 14, Podsmreka

Seznam poštnih nabiralnikov Dobrova

1357 Notranje Gorice

Kamnik pod Krimom 29, Kamnik pod Krimom
Podpeška cesta 380, Notranje Gorice
Rakitna 66, Rakitna

Seznam poštnih nabiralnikov Notranje Gorice

1358 Log pri Brezovici

Bevke 42, Bevke
Cesta na Mele 2, Log pri Brezovici
Cesta Dolomitskega odreda 2 A, Log pri Brezovici

Seznam poštnih nabiralnikov Log pri Brezovici

1360 Vrhnika

Drenov Grič 120, Drenov Grič
Podlipa 44, Podlipa
Sinja Gorica 41, Sinja Gorica
Stara Vrhnika 49, Stara Vrhnika
Verd 9, Verd
Idrijska cesta 13, Vrhnika
Ljubljanska cesta 29, Vrhnika
Poštna ulica 2, Vrhnika
Robova cesta 6, Vrhnika
Tržaška cesta 4, Vrhnika
in še 2 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Vrhnika

1370 Logatec

Notranjska cesta 1, Logatec
Ograde 20, Logatec
Stara cesta 8, Logatec
Tržaška cesta 3, Logatec
Tržaška cesta 50 A, Logatec
Tržaška cesta 105, Logatec

Seznam poštnih nabiralnikov Logatec

1372 Hotedršica

Hotedršica 26, Hotedršica

Seznam poštnih nabiralnikov Hotedršica

1373 Rovte

Avtobusna postaja Zaplana - Petkovec 1, Petkovec
Rovte 159 A, Rovte

Seznam poštnih nabiralnikov Rovte

1380 Cerknica

Cesta 4. maja 4 A, Cerknica
Cesta 4. maja 52, Cerknica
Notranjska cesta 42 A, Cerknica
Dolenja vas 54 A, Dolenja Vas

Seznam poštnih nabiralnikov Cerknica

1381 Rakek

Partizanska cesta 8 A, Rakek
Trg padlih borcev 6, Rakek
Unec 19 A, Unec

Seznam poštnih nabiralnikov Rakek

1382 Begunje pri Cerknici

Begunje pri Cerknici 111, Begunje pri Cerknici

Seznam poštnih nabiralnikov Begunje pri Cerknici

1384 Grahovo

Grahovo 6, Grahovo

Seznam poštnih nabiralnikov Grahovo

1385 Nova vas

Nova vas 4 A, Nova Vas

Seznam poštnih nabiralnikov Nova vas

1386 Stari trg pri Ložu

Cesta 19. oktobra 57, Lož
Cesta Notranjskega odreda 28, Stari trg pri Ložu

Seznam poštnih nabiralnikov Stari trg pri Ložu

1410 Zagorje ob Savi

Kolodvorska cesta 28, Dolenja vas
Cesta 9. avgusta 109, Zagorje ob Savi
Cesta Borisa Kidriča 2, Zagorje ob Savi
Cesta zmage 1, Zagorje ob Savi
Cesta zmage 28, Zagorje ob Savi
Cesta zmage 33, Zagorje ob Savi
Kopališka ulica 14, Zagorje ob Savi

Seznam poštnih nabiralnikov Zagorje ob Savi

1411 Izlake

Izlake 7, Izlake
Izlake 40, Izlake

Seznam poštnih nabiralnikov Izlake

1412 Kisovec

Naselje na Šahtu 31, Kisovec
Trg Pohorskega bataljona 15, Kisovec

Seznam poštnih nabiralnikov Kisovec

1413 Čemšenik

Čemšenik 5, Čemšenik

Seznam poštnih nabiralnikov Čemšenik

1414 Podkum

Podkum 11 A, Podkum

Seznam poštnih nabiralnikov Podkum

1420 Trbovlje

Kolonija 1. maja 10 A, Trbovlje
Obrtniška cesta 1, Trbovlje
Savinjska cesta 11 A, Trbovlje
Trg Franca Fakina 1 A, Trbovlje
Trg revolucije 27, Trbovlje
Trg svobode 12, Trbovlje
Ulica 1. junija 1, Trbovlje
Ulica Sallaumines 3, Trbovlje
Ulica Sallaumines 8, Trbovlje

Seznam poštnih nabiralnikov Trbovlje

1422 Trbovlje

Trg Franca Fakina 4, Trbovlje

Seznam poštnih nabiralnikov Trbovlje

1423 Dobovec

Dobovec 49, Dobovec

Seznam poštnih nabiralnikov Dobovec

1430 Hrastnik

Cesta 1. maja 53 A, Hrastnik
Log 9, Hrastnik
Log 28, Hrastnik
Trg Franca Kozarja 14 A, Hrastnik
Podkraj 91 A, Podkraj

Seznam poštnih nabiralnikov Hrastnik

1431 Dol pri Hrastniku

Trg borcev NOB 12, Dol pri Hrastniku

Seznam poštnih nabiralnikov Dol pri Hrastniku

1432 Zidani Most

Zidani Most 9, Zidani Most

Seznam poštnih nabiralnikov Zidani Most

1433 Radeče

Pot na brod 11 A, Radeče

Seznam poštnih nabiralnikov Radeče

1434 Loka pri Zidanem Mostu

Loka pri Zidanem Mostu 90, Loka pri Zidanem Mostu

Seznam poštnih nabiralnikov Loka pri Zidanem Mostu

2000 Maribor

Dupleška cesta 255, Dogoše
Bevkova ulica 2, Maribor
Borova vas 12, Maribor
Borštnikova ulica 33 A, Maribor
Cesta proletarskih brigad 1, Maribor
Cesta XIV. divizije 20 A, Maribor
Čufarjeva cesta 9, Maribor
Focheva ulica 41, Maribor
Framska ulica 11, Maribor
Glavni trg 17, Maribor
in še 63 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Maribor

2201 Zgornja Kungota

Kozjak nad Pesnico 73 A, Kozjak nad Pesnico
Plintovec 7 C, Plintovec
Zgornja Kungota 10 F, Zgornja Kungota

Seznam poštnih nabiralnikov Zgornja Kungota

2204 Miklavž na Dravskem polju

Ulica talcev 22, Dobrovce
Kidričeva cesta 9, Dravski Dvor
Cesta v Dobrovce 4 B, Miklavž na Dravskem polju
Ptujska cesta 31, Miklavž na Dravskem polju
Cesta v Skoke 35, Rogoza
Rogoška cesta 26, Rogoza
Uskoška ulica 1, Skoke

Seznam poštnih nabiralnikov Miklavž na Dravskem polju

2205 Starše

Starše 78 B, Starše
Zlatoličje 10, Zlatoličje

Seznam poštnih nabiralnikov Starše

2206 Marjeta na Dravskem polju

Marjeta na Dravskem polju 57 A, Marjeta na Dravskem polju
Prepolje 101, Prepolje
Trniče 22, Trniče

Seznam poštnih nabiralnikov Marjeta na Dravskem polju

2208 Pohorje, premična pošta

Frajhajm 64, Frajhajm
Hočko Pohorje 40, Hočko Pohorje

Seznam poštnih nabiralnikov Pohorje, premična pošta

2211 Pesnica pri Mariboru

Dolnja Počehova 11 B, Dolnja Počehova
Gačnik 42, Gačnik
Gradiška 196, Gradiška
Pesnica pri Mariboru 43 A, Pesnica pri Mariboru
Spodnje Dobrenje 8, Spodnje Dobrenje

Seznam poštnih nabiralnikov Pesnica pri Mariboru

2212 Šentilj v Slovenskih goricah

Maistrova ulica 2, Šentilj v Slov. goricah
Mariborska cesta 8, Šentilj v Slov. goricah

Seznam poštnih nabiralnikov Šentilj v Slovenskih goricah

2213 Zgornja Velka

Zgornja Velka 41 C, Zgornja Velka

Seznam poštnih nabiralnikov Zgornja Velka

2214 Sladki Vrh

Sladki Vrh 3 A, Sladki Vrh

Seznam poštnih nabiralnikov Sladki Vrh

2215 Ceršak

Ceršak 21, Ceršak
Selnica ob Muri 104, Selnica ob Muri

Seznam poštnih nabiralnikov Ceršak

2221 Jarenina

Jareninski Dol 22, Jareninski Dol

Seznam poštnih nabiralnikov Jarenina

2222 Jakobski Dol

Zgornji Jakobski Dol 1 B, Zgornji Jakobski Dol

Seznam poštnih nabiralnikov Jakobski Dol

2223 Jurovski Dol

Jurovski Dol 40 A, Jurovski Dol
Zgornje Partinje 28, Zgornje Partinje

Seznam poštnih nabiralnikov Jurovski Dol

2229 Malečnik

Malečnik 56, Malečnik
Trčova 199, Trčova

Seznam poštnih nabiralnikov Malečnik

2230 Lenart v Slovenskih goricah

Hrastovec v Slov. goricah 22, Hrastovec v Slov. goricah
Industrijska ulica 7, Lenart v Slov. goricah
Kraigherjeva ulica 19 A, Lenart v Slov. goricah
Ob Poleni 35, Lenart v Slov. goricah
Partizanska cesta 3, Lenart v Slov. goricah
Trg osvoboditve 7, Lenart v Slov. goricah

Seznam poštnih nabiralnikov Lenart v Slovenskih goricah

2231 Pernica

Pernica 8 H, Pernica
Vosek 22 A, Vosek

Seznam poštnih nabiralnikov Pernica

2232 Voličina

Spodnja Voličina 87, Spodnja Voličina

Seznam poštnih nabiralnikov Voličina

2233 Sv. Ana v Slov. goricah

Kremberk 36 A, Kremberk

Seznam poštnih nabiralnikov Sv. Ana v Slov. goricah

2234 Benedikt

Čolnikov trg 9, Benedikt

Seznam poštnih nabiralnikov Benedikt

2235 Sv. Trojica v Slov. goricah

Trojiški trg 4, Sv. Trojica v Slov. goricah

Seznam poštnih nabiralnikov Sv. Trojica v Slov. goricah

2236 Cerkvenjak

Cerkvenjak 25, Cerkvenjak

Seznam poštnih nabiralnikov Cerkvenjak

2241 Spodnji Duplek

Dvorjane 23, Dvorjane
Cesta k Dravi 5, Spodnji Duplek
Vurberk 93, Vurberk
Zgornji Duplek 5, Zgornji Duplek

Seznam poštnih nabiralnikov Spodnji Duplek

2242 Zgornja Korena

Zgornja Korena 25 C, Zgornja Korena
Zimica 49, Zimica

Seznam poštnih nabiralnikov Zgornja Korena

2250 Ptuj

Grajenščak 36 A, Grajenščak
Kicar 80 A, Kicar
Krčevina pri Vurbergu 58, Krčevina pri Vurbergu
Mestni Vrh 104 A, Mestni Vrh
Podvinci 4, Podvinci
Dravska ulica 8, Ptuj
Mariborska cesta 19, Ptuj
Mestni trg 1, Ptuj
Ormoška cesta 15, Ptuj
Ormoška cesta 26 B, Ptuj
in še 22 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Ptuj

2252 Dornava

Dornava 135 A, Dornava
Mezgovci ob Pesnici 67 A, Mezgovci ob Pesnici

Seznam poštnih nabiralnikov Dornava

2253 Destrnik

Janežovski Vrh 42, Janežovski Vrh

Seznam poštnih nabiralnikov Destrnik

2254 Trnovska vas

Trnovska vas 41, Trnovska vas

Seznam poštnih nabiralnikov Trnovska vas

2255 Vitomarci

Vitomarci 71, Vitomarci

Seznam poštnih nabiralnikov Vitomarci

2256 Juršinci

Juršinci 3 B, Juršinci

Seznam poštnih nabiralnikov Juršinci

2257 Polenšak

Polenci 42 C, Polenšak

Seznam poštnih nabiralnikov Polenšak

2258 Sveti Tomaž

Sveti Tomaž 18, Sveti Tomaž

Seznam poštnih nabiralnikov Sveti Tomaž

2259 Ivanjkovci

Ivanjkovci 9 B, Ivanjkovci
Jeruzalem 8, Jeruzalem

Seznam poštnih nabiralnikov Ivanjkovci

2270 Ormož

Poštna ulica 2, Ormož
Ptujska cesta 16, Ormož
Pušenci 41, Pušenci

Seznam poštnih nabiralnikov Ormož

2272 Gorišnica

Gorišnica 79, Gorišnica
Moškanjci 1 G, Moškanjci
Muretinci 46 A, Muretinci
Zamušani 2, Zamušani

Seznam poštnih nabiralnikov Gorišnica

2273 Podgorci

Cvetkovci 47, Cvetkovci
Podgorci 27 A, Podgorci

Seznam poštnih nabiralnikov Podgorci

2274 Velika Nedelja

Mihovci pri Vel. Nedelji 25, Mihovci pri Vel. Nedelji
Velika Nedelja 2 T, Velika Nedelja

Seznam poštnih nabiralnikov Velika Nedelja

2275 Miklavž pri Ormožu

Miklavž pri Ormožu 26, Miklavž pri Ormožu

Seznam poštnih nabiralnikov Miklavž pri Ormožu

2276 Kog

Lačaves 15, Kog

Seznam poštnih nabiralnikov Kog

2277 Središče ob Dravi

Obrež 48, Obrež
Slovenska cesta 42, Središče ob Dravi

Seznam poštnih nabiralnikov Središče ob Dravi

2281 Markovci

Bukovci 121 C, Bukovci
Markovci 43, Markovci
Stojnci 38, Stojnci
Zabovci 42, Zabovci

Seznam poštnih nabiralnikov Markovci

2282 Cirkulane

Cirkulane 58, Cirkulane

Seznam poštnih nabiralnikov Cirkulane

2283 Zavrč

Hrastovec 25 B, Hrastovec
Turški Vrh 74, Turški Vrh
Zavrč 8 C, Zavrč

Seznam poštnih nabiralnikov Zavrč

2284 Videm pri Ptuju

Lancova vas 44, Lancova vas
Pobrežje 66 A, Pobrežje
Tržec 50, Tržec
Videm pri Ptuju 51 A, Videm pri Ptuju

Seznam poštnih nabiralnikov Videm pri Ptuju

2285 Zgornji Leskovec

Zgornji Leskovec 10 C, Zgornji Leskovec

Seznam poštnih nabiralnikov Zgornji Leskovec

2286 Podlehnik

Podlehnik 8 F, Podlehnik

Seznam poštnih nabiralnikov Podlehnik

2287 Žetale

Žetale 4, Žetale

Seznam poštnih nabiralnikov Žetale

2288 Hajdina

Draženci 72, Draženci
Gerečja vas 14 A, Gerečja vas
Hajdoše 43 J, Hajdoše
Slovenja vas 62 A, Slovenja vas
Zgornja Hajdina 44 A, Zgornja Hajdina

Seznam poštnih nabiralnikov Hajdina

2289 Stoperce

Stoperce 76, Stoperce

Seznam poštnih nabiralnikov Stoperce

2310 Slovenska Bistrica

Črešnjevec 43, Črešnjevec
Kovača vas 144, Kovača vas
Kolodvorska ulica 8, Slovenska Bistrica
Ljubljanska cesta 36, Slovenska Bistrica
Mariborska cesta 2, Slovenska Bistrica
Partizanska ulica 22, Slovenska Bistrica
Partizanska ulica 37, Slovenska Bistrica
Partizanska ulica 61, Slovenska Bistrica
Špindlerjeva ulica 2 E, Slovenska Bistrica
Tomšičeva ulica 33, Slovenska Bistrica
in še 4 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Slovenska Bistrica

2311 Hoče

Pivola 18, Pivola
Glaserjev trg 2, Spodnje Hoče
Pohorska cesta 20, Spodnje Hoče
Zgornje Hoče 56 A, Zgornje Hoče

Seznam poštnih nabiralnikov Hoče

2312 Orehova vas

Hotinjska cesta 62, Hotinja vas
Orehova cesta 26, Orehova vas
Vilenska cesta 1, Radizel
Mariborska cesta 37, Slivnica pri Mariboru

Seznam poštnih nabiralnikov Orehova vas

2313 Fram

Turnerjeva ulica 101, Fram
Cesta na Bukovec 9, Morje

Seznam poštnih nabiralnikov Fram

2314 Zgornja Polskava

Bukovec 112, Bukovec
Gabernik 1, Gabernik
Mariborska ulica 26, Zgornja Polskava

Seznam poštnih nabiralnikov Zgornja Polskava

2315 Šmartno na Pohorju

Šmartno na Pohorju 21, Šmartno na Pohorju

Seznam poštnih nabiralnikov Šmartno na Pohorju

2316 Zgornja Ložnica

Gladomes 25, Gladomes
Zgornja Ložnica 23 B, Zgornja Ložnica

Seznam poštnih nabiralnikov Zgornja Ložnica

2317 Oplotnica

Čadram 48, Čadram
Partizanska cesta 68, Oplotnica
Ulica Pohorskega bataljona 8, Oplotnica

Seznam poštnih nabiralnikov Oplotnica

2318 Laporje

Laporje 56, Laporje

Seznam poštnih nabiralnikov Laporje

2319 Poljčane

Bistriška cesta 26, Poljčane
Bistriška cesta 54, Poljčane
Bistriška cesta 69, Poljčane

Seznam poštnih nabiralnikov Poljčane

2321 Makole

Makole 37, Makole

Seznam poštnih nabiralnikov Makole

2322 Majšperk

Majšperk 66 A, Majšperk

Seznam poštnih nabiralnikov Majšperk

2323 Ptujska Gora

Ptujska Gora 36, Ptujska Gora

Seznam poštnih nabiralnikov Ptujska Gora

2324 Lovrenc na Dravskem polju

Apače 86, Apače
Lovrenc na Dravskem polju 8, Lovrenc na Dravskem polju

Seznam poštnih nabiralnikov Lovrenc na Dravskem polju

2325 Kidričevo

Kopališka ulica 2, Kidričevo
Kungota pri Ptuju 89, Kungota pri Ptuju
Njiverce - vas 12, Njiverce

Seznam poštnih nabiralnikov Kidričevo

2326 Cirkovce

Cirkovce 10, Cirkovce

Seznam poštnih nabiralnikov Cirkovce

2327 Rače

Ješenca 40, Ješenca
Ljubljanska cesta 14, Rače

Seznam poštnih nabiralnikov Rače

2331 Pragersko

Gaj 1, Gaj
Ptujska c. 20, Pragersko
Spodnja Polskava 278, Spodnja Polskava

Seznam poštnih nabiralnikov Pragersko

2341 Limbuš

Hrastje 82, Hrastje
Lackova cesta 216, Limbuš
Ob Blažovnici 53, Limbuš
Bezjakova ulica 6, Pekre

Seznam poštnih nabiralnikov Limbuš

2342 Ruše

Bezena 3, Bezena
Falska cesta 7 A, Ruše
Industrijska ulica 24, Ruše
Jamnikova ulica 2, Ruše
Mariborska cesta 31, Ruše

Seznam poštnih nabiralnikov Ruše

2343 Fala

Činžat 28, Činžat

Seznam poštnih nabiralnikov Fala

2344 Lovrenc na Pohorju

Gornji trg 37, Lovrenc na Pohorju
Spodnji trg 7, Lovrenc na Pohorju
Vozniški trg 2, Lovrenc na Pohorju

Seznam poštnih nabiralnikov Lovrenc na Pohorju

2345 Bistrica ob Dravi

Ruška cesta 36, Bistrica ob Dravi

Seznam poštnih nabiralnikov Bistrica ob Dravi

2351 Kamnica

Cesta v Rošpoh 18, Kamnica
Vrbanska cesta 97, Kamnica
Rošpoh - del 81, Rošpoh - del

Seznam poštnih nabiralnikov Kamnica

2352 Selnica ob Dravi

Janževa Gora 1, Janževa Gora
Slovenski trg 4 A, Selnica ob Dravi
Spodnji Slemen 44 A, Spodnji Slemen
Zgornja Selnica 1, Zgornja Selnica

Seznam poštnih nabiralnikov Selnica ob Dravi

2353 Sveti Duh na Ostrem Vrhu, premična pošta Sv.

Sv. Duh na Ostrem Vrhu 47, Duh na Ostrem Vrhu

Seznam poštnih nabiralnikov Sveti Duh na Ostrem Vrhu, premična pošta Sv.

2354 Bresternica

Obrobna ulica 1, Bresternica

Seznam poštnih nabiralnikov Bresternica

2360 Radlje ob Dravi

Koroška cesta 61, Radlje ob Dravi
Mariborska cesta 3, Radlje ob Dravi
Vas 32, Vas

Seznam poštnih nabiralnikov Radlje ob Dravi

2361 Ožbalt

Ožbalt 69, Ožbalt

Seznam poštnih nabiralnikov Ožbalt

2362 Kapla, premična pošta

Spodnja Kapla 3, Spodnja Kapla

Seznam poštnih nabiralnikov Kapla, premična pošta

2363 Podvelka

Brezno 79, Brezno
Podvelka 18, Podvelka
Remšnik 3, Remšnik

Seznam poštnih nabiralnikov Podvelka

2364 Ribnica na Pohorju

Ribnica na Pohorju 1, Ribnica na Pohorju

Seznam poštnih nabiralnikov Ribnica na Pohorju

2365 Vuhred

Vuhred 1, Vuhred

Seznam poštnih nabiralnikov Vuhred

2366 Muta

Gortina 76, Gortina
Glavni trg 31, Muta

Seznam poštnih nabiralnikov Muta

2367 Vuzenica

Mladinska ulica 4, Vuzenica
Sv. Vid 25, Vuzenica

Seznam poštnih nabiralnikov Vuzenica

2370 Dravograd

Črneče 146, Črneče
Koroška cesta 47, Dravograd
Mariborska cesta 12 A, Dravograd
Trg 4. julija 1, Dravograd
Trg 4. julija 29, Dravograd

Seznam poštnih nabiralnikov Dravograd

2371 Trbonje

Trbonje 46, Trbonje

Seznam poštnih nabiralnikov Trbonje

2372 Libeliče

Libeliče 11, Libeliče

Seznam poštnih nabiralnikov Libeliče

2373 Šentjanž pri Dravogradu

Otiški Vrh 147, Otiški Vrh
Selovec 1, Selovec
Šentjanž pri Dravogradu 75, Šentjanž pri Dravogradu

Seznam poštnih nabiralnikov Šentjanž pri Dravogradu

2380 Slovenj Gradec

Pameče 129, Pameče
Celjska cesta 19, Slovenj Gradec
Francetova cesta 1, Slovenj Gradec
Francetova cesta 16, Slovenj Gradec
Glavni trg 21, Slovenj Gradec
Glavni trg 43, Slovenj Gradec
Gosposvetska cesta 1, Slovenj Gradec
Podgorska cesta 29, Slovenj Gradec
Pohorska cesta 21, Slovenj Gradec
Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec
in še 2 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Slovenj Gradec

2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Podgorje 35, Podgorje

Seznam poštnih nabiralnikov Podgorje pri Slovenj Gradcu

2382 Mislinja

Gornji Dolič 1, Gornji Dolič
Kozjak 1, Kozjak
Šolska cesta 55, Mislinja
Završe 47, Završe

Seznam poštnih nabiralnikov Mislinja

2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Legen 134, Legen
Mislinjska Dobrava 1, Mislinjska Dobrava
Šmartno pri Slovenj Gradcu 60, Šmartno pri Slovenj Gradcu

Seznam poštnih nabiralnikov Šmartno pri Slovenj Gradcu

2390 Ravne na Koroškem

Brdinje 1, Brdinje
Dobja vas 126, Dobja vas
Čečovje 6 A, Ravne na Koroškem
Javornik 21, Ravne na Koroškem
Koroška cesta 6, Ravne na Koroškem
Trg svobode 19, Ravne na Koroškem
Tolsti Vrh p. R. na K. - del 103, Tolsti Vrh p. R. na K. - del

Seznam poštnih nabiralnikov Ravne na Koroškem

2391 Prevalje

Leše 14, Leše
Na Fari 26, Prevalje
Na produ 58, Prevalje
Trg 32 A, Prevalje

Seznam poštnih nabiralnikov Prevalje

2392 Mežica

Partizanska cesta 2, Mežica

Seznam poštnih nabiralnikov Mežica

2393 Črna na Koroškem

Center 16, Črna na Koroškem
Žerjav 23, Žerjav

Seznam poštnih nabiralnikov Črna na Koroškem

2394 Kotlje

Kotlje 3 A, Kotlje

Seznam poštnih nabiralnikov Kotlje

3000 Celje

Cankarjeva ulica 1, Celje
Cesta na Ostrožno 94, Celje
Cesta v Laško 4 B, Celje
Glavni trg 1, Celje
Gregorčičeva ulica 6, Celje
Kidričeva ulica 24, Celje
Kosovelova ulica 16, Celje
Krekov trg 1, Celje
Krekov trg 5, Celje
Krekov trg 9, Celje
in še 20 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Celje

3201 Šmartno v Rožni dolini

Šmartno v Rožni dolini 32, Šmartno v Rožni dolini

Seznam poštnih nabiralnikov Šmartno v Rožni dolini

3202 Ljubečna

Kocbekova cesta 42, Ljubečna

Seznam poštnih nabiralnikov Ljubečna

3203 Nova Cerkev

Nova Cerkev 22, Nova Cerkev

Seznam poštnih nabiralnikov Nova Cerkev

3204 Dobrna

Dobrna 19, Dobrna
Dobrna 50, Dobrna
Pristova 21, Pristova

Seznam poštnih nabiralnikov Dobrna

3205 Vitanje

Grajski trg 6, Vitanje
Na vasi 12 A, Vitanje

Seznam poštnih nabiralnikov Vitanje

3206 Stranice

Stranice 35, Stranice

Seznam poštnih nabiralnikov Stranice

3210 Slovenske Konjice

Bezina 93, Bezina
Liptovska ulica 6, Slovenske Konjice
Liptovska ulica 16, Slovenske Konjice
Liptovska ulica 40, Slovenske Konjice
Mestni trg 3 A, Slovenske Konjice
Oplotniška cesta 1, Slovenske Konjice
Tepanje 28, Tepanje

Seznam poštnih nabiralnikov Slovenske Konjice

3211 Škofja vas

Arclin 72, Arclin
Prekorje 13, Prekorje
Škofja vas 38, Škofja vas
Zadobrova 88 A, Zadobrova

Seznam poštnih nabiralnikov Škofja vas

3212 Vojnik

Celjska cesta 24 B, Vojnik

Seznam poštnih nabiralnikov Vojnik

3213 Frankolovo

Frankolovo 12 A, Frankolovo

Seznam poštnih nabiralnikov Frankolovo

3214 Zreče

Cesta na Roglo 9 B, Zreče
Cesta na Roglo 15, Zreče

Seznam poštnih nabiralnikov Zreče

3215 Loče

Draža vas 38 A, Draža vas
Stari trg 15 A, Loče
Žiče 12, Žiče

Seznam poštnih nabiralnikov Loče

3220 Štore

Kompole 185, Kompole
Prožinska vas 32, Prožinska vas
Udarniška ulica 3, Štore

Seznam poštnih nabiralnikov Štore

3221 Teharje

Bukovžlak 95, Bukovžlak
Teharje 11, Teharje

Seznam poštnih nabiralnikov Teharje

3222 Dramlje

Dramlje 9 B, Dramlje

Seznam poštnih nabiralnikov Dramlje

3223 Loka pri Žusmu

Loka pri Žusmu 11, Loka pri Žusmu

Seznam poštnih nabiralnikov Loka pri Žusmu

3224 Dobje pri Planini

Dobje pri Planini 5 C, Dobje pri Planini

Seznam poštnih nabiralnikov Dobje pri Planini

3225 Planina pri Sevnici

Planina pri Sevnici 36, Planina pri Sevnici

Seznam poštnih nabiralnikov Planina pri Sevnici

3230 Šentjur

Proseniško 22, Proseniško
Cesta Kozjanskega odreda 55, Šentjur
Cesta Leona Dobrotinška 10, Šentjur
Cesta Miloša Zidanška 12, Šentjur
Drofenikova ulica 3 A, Šentjur
Drofenikova ulica 16, Šentjur
Kolodvorska ulica 9, Šentjur
Mestni trg 5 A, Šentjur

Seznam poštnih nabiralnikov Šentjur

3231 Grobelno

Grobelno 1, Grobelno

Seznam poštnih nabiralnikov Grobelno

3232 Ponikva

Ponikva 24 D, Ponikva

Seznam poštnih nabiralnikov Ponikva

3233 Kalobje

Kalobje 23, Kalobje

Seznam poštnih nabiralnikov Kalobje

3240 Šmarje pri Jelšah

Aškerčev trg 26, Šmarje pri Jelšah
Obrtniška ulica 11, Šmarje pri Jelšah
Rimska cesta 1, Šmarje pri Jelšah

Seznam poštnih nabiralnikov Šmarje pri Jelšah

3241 Podplat

Podplat 7, Podplat

Seznam poštnih nabiralnikov Podplat

3250 Rogaška Slatina

Celjska cesta 7, Rogaška Slatina
Celjska cesta 38, Rogaška Slatina
Kidričeva ulica 3, Rogaška Slatina
Kidričeva ulica 56 A, Rogaška Slatina

Seznam poštnih nabiralnikov Rogaška Slatina

3252 Rogatec

Celjska cesta 31 A, Rogatec

Seznam poštnih nabiralnikov Rogatec

3254 Podčetrtek

Zdraviliška cesta 27 C, Podčetrtek

Seznam poštnih nabiralnikov Podčetrtek

3255 Buče

Vrenska Gorca 6, Vrenska Gorca

Seznam poštnih nabiralnikov Buče

3256 Bistrica ob Sotli

Bistrica ob Sotli 17, Bistrica ob Sotli

Seznam poštnih nabiralnikov Bistrica ob Sotli

3257 Podsreda

Podsreda 54, Podsreda

Seznam poštnih nabiralnikov Podsreda

3260 Kozje

Kozje 138 A, Kozje

Seznam poštnih nabiralnikov Kozje

3261 Lesično

Lesično 1 A, Lesično

Seznam poštnih nabiralnikov Lesično

3263 Gorica pri Slivnici

Gorica pri Slivnici 29, Gorica pri Slivnici
Gorica pri Slivnici 72, Gorica pri Slivnici

Seznam poštnih nabiralnikov Gorica pri Slivnici

3264 Sveti Štefan

Sveti Štefan 17, Sveti Štefan

Seznam poštnih nabiralnikov Sveti Štefan

3270 Laško

Cesta v Rečico 10, Laško
Mestna ulica 6, Laško
Trubarjeva ulica 9, Laško
Zdraviliška cesta 4, Laško
Zdraviliška cesta 20, Laško
Spodnja Rečica 169, Spodnja Rečica
Zgornja Rečica 27, Zgornja Rečica

Seznam poštnih nabiralnikov Laško

3272 Rimske Toplice

Ulica XIV. divizije 8 A, Rimske Toplice
Zdraviliška cesta 53, Rimske Toplice

Seznam poštnih nabiralnikov Rimske Toplice

3273 Jurklošter

Lahov Graben 3, Jurklošter

Seznam poštnih nabiralnikov Jurklošter

3301 Petrovče

Arja vas 101, Arja vas
Kasaze 96, Kasaze
Levec 71 A, Levec
Liboje 8 B, Liboje
Petrovče 1, Petrovče
Petrovče 33, Petrovče

Seznam poštnih nabiralnikov Petrovče

3302 Griže

Griže 30 d, Griže
Migojnice 6, Migojnice
Pongrac 102 A, Pongrac
Zabukovica 43, Zabukovica

Seznam poštnih nabiralnikov Griže

3303 Gomilsko

Gomilsko 22 A, Gomilsko

Seznam poštnih nabiralnikov Gomilsko

3304 Tabor

Tabor 21, Tabor

Seznam poštnih nabiralnikov Tabor

3305 Vransko

Vransko 59, Vransko

Seznam poštnih nabiralnikov Vransko

3310 Žalec

Galicija 75, Galicija
Gotovlje 71, Gotovlje
Ložnica pri Žalcu 10, Ložnica pri Žalcu
Podkraj 13 C, Studence
Velika Pirešica 36, Velika Pirešica
Vrbje 87 C, Vrbje
Celjska cesta 7, Žalec
Celjska cesta 8, Žalec
Savinjska cesta 21, Žalec
Šlandrov trg 23, Žalec
in še 2 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Žalec

3311 Šempeter v Savinjski dolini

Rimska cesta 98 A, Šempeter v Savinjski dolini
Savinjska ulica 2, Šempeter v Savinjski dolini

Seznam poštnih nabiralnikov Šempeter v Savinjski dolini

3312 Prebold

Dolenja vas 45, Dolenja vas
Latkova vas 200, Latkova vas
Hmeljarska cesta 8, Prebold
Šešče pri Preboldu 51, Šešče pri Preboldu

Seznam poštnih nabiralnikov Prebold

3313 Polzela

Andraž nad Polzelo 9, Andraž
Cesta v gaj 83, Breg pri Polzeli
Sončna cesta 2, Ločica
Malteška cesta 38, Polzela

Seznam poštnih nabiralnikov Polzela

3314 Braslovče

Braslovče 31, Braslovče
Parižlje 11 A, Parižlje

Seznam poštnih nabiralnikov Braslovče

3320 Velenje

Kavče 34, Kavče
Podkraj pri Velenju 7, Podkraj pri Velenju
Cankarjeva cesta 2 A, Velenje
Efenkova cesta 61, Velenje
Goriška cesta 40, Velenje
Kidričeva cesta 2 A, Velenje
Kidričeva cesta 6, Velenje
Partizanska cesta 2 A, Velenje
Partizanska cesta 10 A, Velenje
Partizanska cesta 64, Velenje
in še 5 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Velenje

3325 Šoštanj

Florjan 35, Florjan
Gaberke 101, Gaberke
Lokovica 144, Lokovica
Ravne 103, Ravne
Aškerčeva cesta 5 F, Šoštanj
Cesta Lole Ribarja 6, Šoštanj
Trg svobode 12, Šoštanj

Seznam poštnih nabiralnikov Šoštanj

3326 Topolšica

Topolšica 61, Topolšica
Topolšica 77, Topolšica
Topolšica 81 A, Topolšica

Seznam poštnih nabiralnikov Topolšica

3327 Šmartno ob Paki

Letuš AP 61, Letuš
Šmartno ob Paki 84 C, Šmartno ob Paki

Seznam poštnih nabiralnikov Šmartno ob Paki

3330 Mozirje

Na trgu 53, Mozirje
Savinjska cesta 3, Mozirje

Seznam poštnih nabiralnikov Mozirje

3331 Nazarje

Zadrečka cesta 4, Nazarje

Seznam poštnih nabiralnikov Nazarje

3332 Rečica ob Savinji

Rečica ob Savinji 107 A, Rečica ob Savinji

Seznam poštnih nabiralnikov Rečica ob Savinji

3333 Ljubno ob Savinji

Foršt 6, Ljubno ob Savinji
Plac 12, Ljubno ob Savinji
Radmirje 11, Radmirje

Seznam poštnih nabiralnikov Ljubno ob Savinji

3334 Luče

Luče 1, Luče
Luče 106, Luče

Seznam poštnih nabiralnikov Luče

3335 Solčava

Solčava 29, Solčava

Seznam poštnih nabiralnikov Solčava

3341 Šmartno ob Dreti

Šmartno ob Dreti 74, Šmartno ob Dreti

Seznam poštnih nabiralnikov Šmartno ob Dreti

3342 Gornji Grad

Bočna 63, Bočna
Attemsov trg 9, Gornji grad
Šmiklavž 3, Nova Štifta

Seznam poštnih nabiralnikov Gornji Grad

4000 Kranj

Britof 313, Britof
Hrastje 168, Hrastje
Cesta na Brdo 5, Kokrica
Begunjska ulica 4, Kranj
Bleiweisova cesta 5, Kranj
Cesta 1. maja 77, Kranj
Cesta Jaka Platiše 18, Kranj
Cesta Staneta Žagarja 69, Kranj
Delavska cesta 10, Kranj
Dražgoška ulica 8, Kranj
in še 30 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Kranj

4102 Kranj

Poslovna cona A 2, Šenčur

Seznam poštnih nabiralnikov Kranj

4201 Zgornja Besnica

Nad žago 3, Spodnja Besnica
V Čepuljah 19, Zgornja Besnica

Seznam poštnih nabiralnikov Zgornja Besnica

4202 Naklo

Glavna cesta 24, Naklo
Podbrezje 103, Podbrezje
Strahinj 16, Strahinj

Seznam poštnih nabiralnikov Naklo

4203 Duplje

Zgornje Duplje 8, Zgornje Duplje

Seznam poštnih nabiralnikov Duplje

4204 Golnik

Golnik 36, Golnik
Trstenik 8, Trstenik

Seznam poštnih nabiralnikov Golnik

4205 Preddvor

Bašelj 14, Bašelj
Hotemaže 40, Hotemaže
Dvorski trg 10, Preddvor
Šiška 1, Preddvor
Tupaliče 41, Tupaliče

Seznam poštnih nabiralnikov Preddvor

4206 Zgornje Jezersko

Zgornje Jezersko 82, Zgornje Jezersko

Seznam poštnih nabiralnikov Zgornje Jezersko

4207 Cerklje na Gorenjskem

Slovenska cesta 39, Cerklje na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13, Cerklje na Gorenjskem
Dvorje 26, Dvorje
Lahovče 40, Lahovče
Spodnji Brnik 5 A, Spodnji Brnik
Zalog pri Cerkljah 27, Zalog pri Cerkljah
Zgornji Brnik 114 A, Zgornji Brnik

Seznam poštnih nabiralnikov Cerklje na Gorenjskem

4208 Šenčur

Srednja vas pri Šenčurju 68, Srednja vas v Šenčurju
Gasilska cesta 2 A, Šenčur
Na vasi 21, Voglje
Voklo 50, Voklo

Seznam poštnih nabiralnikov Šenčur

4209 Žabnica

Srednje Bitnje 50, Srednje Bitnje
Šutna 78, Šutna
Zgornje Bitnje 265, Zgornje Bitnje
Žabnica 26, Žabnica

Seznam poštnih nabiralnikov Žabnica

4210 Brnik - aerodrom

Zgornji Brnik 130, Zgornji Brnik

Seznam poštnih nabiralnikov Brnik - aerodrom

4211 Mavčiče

Breg ob Savi 34, Breg ob Savi
Mavčiče 102, Mavčiče
Podreča 34, Podreča

Seznam poštnih nabiralnikov Mavčiče

4212 Visoko

Visoko 67, Visoko

Seznam poštnih nabiralnikov Visoko

4220 Škofja Loka

Godešič 100, Godešič
Grenc 54, Grenc
Reteče 99, Reteče
Stara Loka 30, Stara Loka
Frankovo naselje 69, Škofja Loka
Groharjevo naselje 1, Škofja Loka
Kidričeva cesta 23 A, Škofja Loka
Kidričeva cesta 43 B, Škofja Loka
Kidričeva cesta 61, Škofja Loka
Kidričeva cesta 75, Škofja Loka
in še 8 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Škofja Loka

4221 Škofja Loka

Kapucinski trg 14, Škofja Loka

Seznam poštnih nabiralnikov Škofja Loka

4223 Poljane nad Škofjo Loko

Poljane nad Škofjo Loko 80, Poljane nad Škofjo Loko

Seznam poštnih nabiralnikov Poljane nad Škofjo Loko

4224 Gorenja vas

Poljanska cesta 55, Gorenja vas
Poljanska cesta 65 A, Gorenja vas
Hotavlje 42, Hotavlje

Seznam poštnih nabiralnikov Gorenja vas

4225 Sovodenj

Sovodenj 23, Sovodenj

Seznam poštnih nabiralnikov Sovodenj

4226 Žiri

Loška cesta 32, Žiri
Trg svobode 1, Žiri

Seznam poštnih nabiralnikov Žiri

4227 Selca

Dolenja vas 100, Dolenja vas
Selca 21, Selca

Seznam poštnih nabiralnikov Selca

4228 Železniki

Na Kresu 26, Železniki
Na Kresu 1, Železniki

Seznam poštnih nabiralnikov Železniki

4240 Radovljica

Lancovo 30, Lancovo
Mošnje 55, Mošnje
Gorenjska cesta 31, Radovljica
Gradnikova cesta 1 B, Radovljica
Gradnikova cesta 91 A, Radovljica
Kranjska cesta 4, Radovljica
Kranjska cesta 1, Radovljica
Linhartov trg 2, Radovljica
Ulica Staneta Žagarja 1, Radovljica

Seznam poštnih nabiralnikov Radovljica

4243 Brezje

Brezje 63 A, Brezje
Brezje 72, Brezje

Seznam poštnih nabiralnikov Brezje

4244 Podnart

Ljubno 134, Ljubno
Podnart 25 A, Podnart

Seznam poštnih nabiralnikov Podnart

4245 Kropa

Kropa 3 A, Kropa

Seznam poštnih nabiralnikov Kropa

4246 Kamna Gorica

Kamna Gorica 58, Kamna Gorica

Seznam poštnih nabiralnikov Kamna Gorica

4247 Zgornje Gorje

Spodnje Gorje 105, Spodnje Gorje
Zgornje Gorje 6 B, Zgornje Gorje
Zgornje Gorje 80 A, Zgornje Gorje

Seznam poštnih nabiralnikov Zgornje Gorje

4248 Lesce

Alpska cesta 37 B, Lesce
Finžgarjeva ulica 8 A, Lesce
Rožna dolina 51, Lesce
Železniška ulica 12, Lesce

Seznam poštnih nabiralnikov Lesce

4260 Bled

Cesta svobode 4, Bled
Cesta svobode 7, Bled
Cesta svobode 10, Bled
Grajska cesta 3, Bled
Kajuhova cesta 1, Bled
Kidričeva cesta 10 C, Bled
Ljubljanska cesta 4, Bled
Ljubljanska cesta 10, Bled
Prešernova cesta 50, Bled
Kolodvorska cesta 50, Rečica
in še 2 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Bled

4263 Bohinjska Bela

Bohinjska Bela 37, Bohinjska Bela

Seznam poštnih nabiralnikov Bohinjska Bela

4264 Bohinjska Bistrica

Trg svobode 2 C, Bohinjska Bistrica

Seznam poštnih nabiralnikov Bohinjska Bistrica

4265 Bohinjsko jezero

Ribčev Laz 47, Ribčev Laz
Stara Fužina 118, Stara Fužina

Seznam poštnih nabiralnikov Bohinjsko jezero

4267 Srednja vas v Bohinju

Srednja vas v Bohinju 79, Srednja vas v Bohinju

Seznam poštnih nabiralnikov Srednja vas v Bohinju

4270 Jesenice

Cesta maršala Tita 17, Jesenice
Cesta maršala Tita 37, Jesenice
Cesta maršala Tita 65, Jesenice
Cesta maršala Tita 79, Jesenice
Cesta maršala Tita 1 A, Jesenice
Cesta maršala Tita 9, Jesenice
Cesta železarjev 4 B, Jesenice
Cesta železarjev 6 B, Jesenice
Pot Otmarja Novaka 8, Jesenice
Spodnji Plavž 5, Jesenice
in še 2 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Jesenice

4271 Jesenice

Cesta Cirila Tavčarja 8, Jesenice

Seznam poštnih nabiralnikov Jesenice

4273 Blejska Dobrava

Blejska Dobrava 45 A, Blejska Dobrava

Seznam poštnih nabiralnikov Blejska Dobrava

4274 Žirovnica

Breg 8, Breg
Breznica 6 A, Breznica
Moste 42, Moste
Smokuč 12, Smokuč
Zabreznica 22, Zabreznica
Žirovnica 4, Žirovnica

Seznam poštnih nabiralnikov Žirovnica

4275 Begunje na Gorenjskem

Begunje 15 D, Begunje na Gorenjskem
Zapuže 14, Zapuže

Seznam poštnih nabiralnikov Begunje na Gorenjskem

4276 Hrušica

Hrušica 71 F, Hrušica

Seznam poštnih nabiralnikov Hrušica

4280 Kranjska Gora

Borovška cesta 92, Kranjska Gora
Naselje Slavka Černeta 33, Kranjska Gora
Podkoren 16, Podkoren

Seznam poštnih nabiralnikov Kranjska Gora

4281 Mojstrana

Dovje 41, Dovje
Savska cesta 1, Mojstrana
Triglavska cesta 28, Mojstrana

Seznam poštnih nabiralnikov Mojstrana

4282 Gozd Martuljek

Zgornje Rute 50 A, Gozd Martuljek

Seznam poštnih nabiralnikov Gozd Martuljek

4283 Rateče Planica

Rateče 22, Rateče

Seznam poštnih nabiralnikov Rateče Planica

4290 Tržič

Cesta Ste Marie aux Mines 4, Bistrica pri Tržiču
Cesta Ste Marie aux Mines 9 A, Bistrica pri Tržiču
Deteljica 7, Bistrica pri Tržiču
Kovorska cesta 37, Bistrica pri Tržiču
Cesta na Hudo 1, Kovor
Podljubelj 130, Podljubelj
Pristavška cesta 45, Pristava
Predilniška cesta 1, Tržič
Predilniška cesta 10, Tržič
Trg svobode 20, Tržič
in še 1 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Tržič

4291 Tržič

Cesta Ste Marie aux Mines 17, Bistrica pri Tržiču

Seznam poštnih nabiralnikov Tržič

4294 Križe

Cesta Kokrškega odreda 24, Križe
Hladnikova ulca 54, Križe
Senično 8, Senično
Žiganja vas 31 A, Žiganja vas

Seznam poštnih nabiralnikov Križe

5000 Nova Gorica

Industrijska cesta 6, Kromberk
Industrijska cesta 9, Kromberk
Industrijska cesta 5, Kromberk
Ulica Vinka Vodopivca 127, Kromberk
Cankarjeva ulica 62, Nova Gorica
Cankarjeva ulica 12, Nova Gorica
Cesta 25. junija 1 A, Nova Gorica
Erjavčeva ulica 18, Nova Gorica
Erjavčeva ulica 4, Nova Gorica
Kidričeva ulica 19, Nova Gorica
in še 8 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Nova Gorica

5210 Deskle

Gregorčičeva ulica 1, Deskle
Srebrničeva ulica 4, Deskle

Seznam poštnih nabiralnikov Deskle

5211 Kojsko

Kojsko 15 A, Kojsko

Seznam poštnih nabiralnikov Kojsko

5212 Dobrovo v Brdih

Trg 25. maja 2, Dobrovo v Brdih
Vipolže 5, Vipolže

Seznam poštnih nabiralnikov Dobrovo v Brdih

5213 Kanal

Gradnikova ulica 2, Kanal
Gradnikova ulica 23, Kanal
Trg svobode 22, Kanal

Seznam poštnih nabiralnikov Kanal

5214 Kal nad Kanalom, premična pošta

Kal nad Kanalom 111 e, Kal nad Kanalom

Seznam poštnih nabiralnikov Kal nad Kanalom, premična pošta

5215 Ročinj

Ročinj 4, Ročinj

Seznam poštnih nabiralnikov Ročinj

5216 Most na Soči

Most na Soči 5, Most na Soči

Seznam poštnih nabiralnikov Most na Soči

5220 Tolmin

Poljubinj 62, Poljubinj
Gregorčičeva ulica 32, Tolmin
Rutarjeva ulica 35, Tolmin
Trg 1. maja 2, Tolmin
Trg maršala Tita 10, Tolmin
Trg tigrovcev 3, Tolmin
Žagarjeva ulica 2, Tolmin
Volče 69, Volče

Seznam poštnih nabiralnikov Tolmin

5222 Kobarid

Markova ulica 18, Kobarid

Seznam poštnih nabiralnikov Kobarid

5223 Breginj

Breginj 15, Breginj

Seznam poštnih nabiralnikov Breginj

5224 Srpenica, premična pošta

Srpenica 61, Srpenica

Seznam poštnih nabiralnikov Srpenica, premična pošta

5230 Bovec

Trg golobarskih žrtev 2, Bovec
Trg golobarskih žrtev 9, Bovec

Seznam poštnih nabiralnikov Bovec

5231 Log pod Mangartom, premična pošta

Log pod Mangartom 63, Log pod Mangartom

Seznam poštnih nabiralnikov Log pod Mangartom, premična pošta

5232 Soča, premična pošta

Soča 26, Soča
Trenta 31, Trenta

Seznam poštnih nabiralnikov Soča, premična pošta

5242 Grahovo ob Bači

Grahovo ob Bači 21, Grahovo ob Bači

Seznam poštnih nabiralnikov Grahovo ob Bači

5243 Podbrdo

Petrovo Brdo 7, Petrovo Brdo
Podbrdo 33, Podbrdo

Seznam poštnih nabiralnikov Podbrdo

5250 Solkan

Cesta IX. korpusa 84, Solkan
Cesta IX. korpusa 96, Solkan
Med ogradami 1, Solkan
Sočebranova ulica 1, Solkan
Trg Jožeta Srebrniča 6, Solkan

Seznam poštnih nabiralnikov Solkan

5251 Grgar

Grgar 28, Grgar

Seznam poštnih nabiralnikov Grgar

5252 Trnovo pri Gorici

Trnovo 37, Trnovo

Seznam poštnih nabiralnikov Trnovo pri Gorici

5253 Čepovan, premična pošta

Čepovan 66, Čepovan

Seznam poštnih nabiralnikov Čepovan, premična pošta

5261 Šempas

Osek 60, Osek
Ozeljan 49 B, Ozeljan
Šempas 52 B, Šempas
Vitovlje 68, Vitovlje

Seznam poštnih nabiralnikov Šempas

5262 Črniče

Črniče 27 B, Črniče
Selo 39, Selo
Vrtovin 14, Vrtovin

Seznam poštnih nabiralnikov Črniče

5263 Dobravlje

Dobravlje 2, Dobravlje

Seznam poštnih nabiralnikov Dobravlje

5270 Ajdovščina

Goriška cesta 24, Ajdovščina
Goriška cesta 25 C, Ajdovščina
Gregorčičeva ulica 3, Ajdovščina
Tovarniška cesta 25, Ajdovščina
Vipavska cesta 6, Ajdovščina
Cesta 38, Cesta
Lokavec 3, Lokavec
Planina 59, Planina

Seznam poštnih nabiralnikov Ajdovščina

5271 Vipava

Budanje 24, Budanje
Slap 58, Slap
Glavni trg 16 A, Vipava
Goriška cesta 13, Vipava
Vrhpolje 37, Vrhpolje

Seznam poštnih nabiralnikov Vipava

5272 Podnanos

Podnanos 71, Podnanos

Seznam poštnih nabiralnikov Podnanos

5273 Col

Col 77 A, Col
Podkraj 100, Podkraj

Seznam poštnih nabiralnikov Col

5274 Črni Vrh nad Idrijo

Črni Vrh 82, Črni Vrh
Črni Vrh 120, Črni Vrh
Črni Vrh 121, Črni Vrh

Seznam poštnih nabiralnikov Črni Vrh nad Idrijo

5275 Godovič

Godovič 5, Godovič

Seznam poštnih nabiralnikov Godovič

5280 Idrija

Arkova ulica 4, Idrija
Gregorčičeva ulica 47, Idrija
Mestni trg 2, Idrija
Pot Sv. Antona 49, Idrija
Vodnikova ulica 1, Idrija
Vojsko 24, Vojsko

Seznam poštnih nabiralnikov Idrija

5281 Spodnja Idrija

Mladinska ulica 1, Spodnja Idrija
Slovenska cesta 29, Spodnja Idrija

Seznam poštnih nabiralnikov Spodnja Idrija

5282 Cerkno

Bevkova ulica 9, Cerkno
Glavni trg 5, Cerkno
Močnikova ulica 8, Cerkno
Sedejev trg 6, Cerkno
Šebrelje 53, Šebrelje

Seznam poštnih nabiralnikov Cerkno

5283 Slap ob Idrijci

Slap ob Idrijci 29, Slap ob Idrijci

Seznam poštnih nabiralnikov Slap ob Idrijci

5290 Šempeter pri Gorici

Cesta Prekomorskih brigad 3, Šempeter pri Gorici
Cesta Prekomorskih brigad 25, Šempeter pri Gorici
Goriška ulica 13, Šempeter pri Gorici
Ulica padlih borcev 13, Šempeter pri Gorici
Vrtojbenska cesta 19 C, Šempeter pri Gorici
Žnidarčičeva ulica 19, Šempeter pri Gorici
Mednarodni prehod 1, Vrtojba
Mednarodni prehod 2, Vrtojba
Ulica 9. septembra 74, Vrtojba

Seznam poštnih nabiralnikov Šempeter pri Gorici

5291 Miren

Miren 125 C, Miren
Opatje selo 69 A, Opatje selo
Orehovlje 31, Orehovlje

Seznam poštnih nabiralnikov Miren

5292 Renče

Bilje 104, Bilje
Gradišče nad Prvačino 41, Gradišče nad Prvačino
Trg 69, Renče

Seznam poštnih nabiralnikov Renče

5293 Volčja Draga

Bukovica 43, Bukovica
Vogrsko 7, Vogrsko
Volčja Draga 61 A, Volčja Draga

Seznam poštnih nabiralnikov Volčja Draga

5294 Dornberk

Ulica Bojana Vodopivca 5, Dornberk
Zalošče 34 C, Zalošče

Seznam poštnih nabiralnikov Dornberk

5295 Branik

Branik 46 A, Branik
Preserje 25, Preserje

Seznam poštnih nabiralnikov Branik

5296 Kostanjevica na Krasu

Kostanjevica na Krasu 75, Kostanjevica na Krasu

Seznam poštnih nabiralnikov Kostanjevica na Krasu

5297 Prvačina

Prvačina 60 A, Prvačina

Seznam poštnih nabiralnikov Prvačina

6000 Koper/Capodistria

Cesta borcev 1, Bertoki
Bonini 45, Bonini
Bošamarin 59, Bošamarin
Kampel 1, Kampel
Ankaranska cesta 7, Koper
Ankaranska cesta 2, Koper
Ankaranska cesta 3 A, Koper
Beblerjeva ulica 7, Koper
Cankarjeva ulica 1, Koper
Cesta Marežganskega upora 4, Koper
in še 28 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Koper/Capodistria

6210 Sežana

Dane pri Sežani 16, Dane pri Sežani
Križ 228, Križ
Lipica 5, Lipica
Bazoviška cesta 5, Sežana
Cankarjeva ulica 4, Sežana
Kolodvorska ulica 4, Sežana
Partizanska cesta 48 A, Sežana
Partizanska cesta 82, Sežana
Partizanska cesta 109, Sežana
Partizanska cesta 37, Sežana
in še 1 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Sežana

6215 Divača

Kraška cesta 28, Divača
Kraška cesta 77, Divača

Seznam poštnih nabiralnikov Divača

6217 Vremski Britof

Vremski Britof 22, Vremski Britof

Seznam poštnih nabiralnikov Vremski Britof

6219 Lokev

Lokev 159 A, Lokev

Seznam poštnih nabiralnikov Lokev

6221 Dutovlje

Dutovlje 3 B, Dutovlje
Dutovlje 60 A, Dutovlje
Dutovlje 128, Dutovlje
Pliskovica 47, Pliskovica
Tomaj 21, Tomaj

Seznam poštnih nabiralnikov Dutovlje

6222 Štanjel

Štanjel 42 C, Štanjel

Seznam poštnih nabiralnikov Štanjel

6223 Komen

Komen 118 D, Komen

Seznam poštnih nabiralnikov Komen

6224 Senožeče

Senožeče 10 A, Senožeče

Seznam poštnih nabiralnikov Senožeče

6225 Hruševje

Hruševje 84, Hruševje

Seznam poštnih nabiralnikov Hruševje

6230 Postojna

Hrašče 84, Hrašče
Jamska cesta 30, Postojna
Prečna ulica 4, Postojna
Titova cesta 10, Postojna
Trg padlih borcev 5, Postojna
Tržaška cesta 39, Postojna
Tržaška cesta 59, Postojna
Ulica 1. maja 2 A, Postojna
Ulica Franca Smrduja 2, Postojna
Predjama 2, Predjama

Seznam poštnih nabiralnikov Postojna

6232 Planina

Planina 100, Planina

Seznam poštnih nabiralnikov Planina

6240 Kozina

Reška cesta 14, Hrpelje
Reška cesta 41, Hrpelje
Mestni trg 8, Kozina
Rodiška cesta 3, Kozina

Seznam poštnih nabiralnikov Kozina

6244 Podgrad

Podgrad 16, Podgrad

Seznam poštnih nabiralnikov Podgrad

6250 Ilirska Bistrica

Dolnji Zemon 21, Dolnji Zemon
Bazoviška cesta 32, Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 17, Ilirska Bistrica
Gregorčičeva cesta 23, Ilirska Bistrica
Kidričeva ulica 15, Ilirska Bistrica
Prešernova ulica 7, Ilirska Bistrica
Vilharjeva cesta 4, Ilirska Bistrica
Vojkov drevored 7, Ilirska Bistrica

Seznam poštnih nabiralnikov Ilirska Bistrica

6253 Knežak

Bač 18, Bač
Knežak 3, Knežak

Seznam poštnih nabiralnikov Knežak

6254 Jelšane

Jelšane 7 A, Jelšane

Seznam poštnih nabiralnikov Jelšane

6255 Prem

Prem 4, Prem

Seznam poštnih nabiralnikov Prem

6256 Košana

Dolnja Košana 48, Dolnja Košana

Seznam poštnih nabiralnikov Košana

6257 Pivka

Kolodvorska cesta 7, Pivka
Prečna ulica 1, Pivka
Vilharjeva ulica 30, Pivka
Zagorje 9, Zagorje

Seznam poštnih nabiralnikov Pivka

6258 Prestranek

Reška cesta 18 B, Prestranek

Seznam poštnih nabiralnikov Prestranek

6271 Dekani

Dekani 209, Dekani
Dekani 34 A, Dekani

Seznam poštnih nabiralnikov Dekani

6272 Gračišče

Gračišče 4, Gračišče

Seznam poštnih nabiralnikov Gračišče

6273 Marezige

Marezige 24, Marezige

Seznam poštnih nabiralnikov Marezige

6274 Šmarje

Gažon 16, Gažon
Šmarje 89, Šmarje

Seznam poštnih nabiralnikov Šmarje

6275 Črni Kal

Črni Kal 70, Črni Kal
Hrastovlje 53, Hrastovlje

Seznam poštnih nabiralnikov Črni Kal

6276 Pobegi

Cesta 1. Istrske brigade 91, Čežarji
Cesta 1. Istrske brigade 59, Pobegi
Sv. Anton 1, Sv. Anton

Seznam poštnih nabiralnikov Pobegi

6280 Ankaran/Ancarano

Jadranska cesta 25, Ankaran
Jadranska cesta 31, Ankaran
Jadranska cesta 73, Ankaran
Jadranska cesta 1, Ankaran
Regentova ulica 2, Ankaran
Hrvatini 74, Hrvatini
Kolomban 33, Kolomban

Seznam poštnih nabiralnikov Ankaran/Ancarano

6281 Škofije

Plavje 18, Plavje
Spodnje Škofije 207, Spodnje Škofije
Zgornje Škofije 6, Zgornje Škofije

Seznam poštnih nabiralnikov Škofije

6310 Izola/Isola

Dobrava 1 A, Dobrava
Cankarjev drevored 1, Izola
Cesta v Pregavor 2, Izola
Dantejeva ulica 3, Izola
Industrijska cesta 9, Izola
Kajuhova ulica 28, Izola
Levstikova ulica 1, Izola
Morova ulica 25 E, Izola
Polje 40, Izola
Tomažičeva ulica 10, Izola
in še 9 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Izola/Isola

6320 Portorož/Portorose

Liminjanska cesta 2, Lucija
Liminjanska cesta 78, Lucija
Liminjska cesta 111, Lucija
Obala 107, Lucija
Obala 114, Lucija
Obala 132, Lucija
Belokriška cesta 68, Portorož
Obala 41, Portorož
Obala 7, Portorož
Obala 16, Portorož
in še 8 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Portorož/Portorose

6330 Piran/Pirano

Cankarjevo nabrežje 1, Piran
Cankarjevo nabrežje 5, Piran
Dantejeva ulica 2, Piran
Kidričevo nabrežje 4, Piran
Prvomajski trg 12, Piran
Tartinijev trg 2, Piran
Trg bratstva 8, Piran

Seznam poštnih nabiralnikov Piran/Pirano

6333 Sečovlje/Sicciole

Dragonja 84, Dragonja
Nova vas 53, Nova vas
Parecag 159, Parecag
Sečovlje 19, Sečovlje
Sveti Peter 76, Sveti Peter

Seznam poštnih nabiralnikov Sečovlje/Sicciole

8101 Novo mesto

Belokranjska cesta 5, Novo mesto
Drska 42, Novo mesto
Glavni trg 21, Novo mesto
Glavni trg 32, Novo mesto
Kandijska cesta 35, Novo mesto
Klemenčičeva ulica 15, Novo mesto
Ljubljanska cesta 80, Novo mesto
Ljubljanska cesta 47, Novo mesto
Otoška cesta 5, Novo mesto
Pod Trško goro 83, Novo mesto
in še 8 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Novo mesto

8102 Novo mesto

Ulica Slavka Gruma 7, Novo mesto

Seznam poštnih nabiralnikov Novo mesto

8103 Novo mesto

Ragovska ulica 1, Novo mesto

Seznam poštnih nabiralnikov Novo mesto

8104 Novo mesto

Ljubljanska cesta 27, Novo mesto

Seznam poštnih nabiralnikov Novo mesto

8105 Novo mesto

Novi trg 7, Novo mesto

Seznam poštnih nabiralnikov Novo mesto

8210 Trebnje

Golijev trg 11, Trebnje
Rimska cesta 8 A, Trebnje
Stari trg 48, Trebnje
Stari trg 2, Trebnje
Stari trg 32 A, Trebnje

Seznam poštnih nabiralnikov Trebnje

8211 Dobrnič

Dobrnič 9 A, Dobrnič

Seznam poštnih nabiralnikov Dobrnič

8212 Velika Loka

Velika Loka 79, Velika Loka

Seznam poštnih nabiralnikov Velika Loka

8213 Veliki Gaber

Veliki Gaber 100, Veliki Gaber

Seznam poštnih nabiralnikov Veliki Gaber

8216 Mirna Peč

Trg 2, Mirna Peč

Seznam poštnih nabiralnikov Mirna Peč

8220 Šmarješke Toplice

Šmarješke Toplice 100, Šmarješke Toplice
Šmarješke Toplice 115, Šmarješke Toplice

Seznam poštnih nabiralnikov Šmarješke Toplice

8222 Otočec

Šentpeter 1, Otočec

Seznam poštnih nabiralnikov Otočec

8230 Mokronog

Pod gradom 2, Mokronog

Seznam poštnih nabiralnikov Mokronog

8231 Trebelno

Trebelno 24, Trebelno

Seznam poštnih nabiralnikov Trebelno

8232 Šentrupert

Šentrupert 124, Šentrupert

Seznam poštnih nabiralnikov Šentrupert

8233 Mirna

Cesta na Fužine 3, Mirna

Seznam poštnih nabiralnikov Mirna

8250 Brežice

Cesta prvih borcev 18, Brežice
Levstikova ulica 2, Brežice
Pleteršnikova ulica 2, Brežice
Ulica stare pravde 34, Brežice
Vodnikova ulica 1, Brežice

Seznam poštnih nabiralnikov Brežice

8251 Čatež ob Savi

Topliška cesta 35, Čatež ob Savi

Seznam poštnih nabiralnikov Čatež ob Savi

8253 Artiče

Artiče 48, Artiče

Seznam poštnih nabiralnikov Artiče

8254 Globoko

Globoko 63 A, Globoko

Seznam poštnih nabiralnikov Globoko

8255 Pišece

Pišece 13, Pišece

Seznam poštnih nabiralnikov Pišece

8256 Sromlje

Sromlje 10, Sromlje

Seznam poštnih nabiralnikov Sromlje

8257 Dobova

Ulica Bratov Gerjovičev 52, Dobova

Seznam poštnih nabiralnikov Dobova

8258 Kapele

Kapele 20, Kapele

Seznam poštnih nabiralnikov Kapele

8259 Bizeljsko

Bizeljska cesta 72, Bizeljsko

Seznam poštnih nabiralnikov Bizeljsko

8261 Jesenice na Dolenjskem

Jesenice na Dolenjskem 9, Jesenice na Dolenjskem

Seznam poštnih nabiralnikov Jesenice na Dolenjskem

8262 Krška vas

Krška vas 1 A, Krška vas

Seznam poštnih nabiralnikov Krška vas

8263 Cerklje ob Krki

Cerklje ob Krki 10, Cerklje ob Krki

Seznam poštnih nabiralnikov Cerklje ob Krki

8270 Krško

Cesta krških žrtev 15, Krško
Cesta krških žrtev 141, Krško
Cesta krških žrtev 135 C, Krško
Cesta krških žrtev 132 A, Krško
Cesta krških žrtev 134 D, Krško
Trg Matije Gubca 1, Krško

Seznam poštnih nabiralnikov Krško

8272 Zdole

Zdole 23, Zdole

Seznam poštnih nabiralnikov Zdole

8273 Leskovec pri Krškem

Ulica 11. novembra 4, Leskovec pri Krškem
Ulica 11. novembra 41, Leskovec pri Krškem

Seznam poštnih nabiralnikov Leskovec pri Krškem

8274 Raka

Raka 113, Raka

Seznam poštnih nabiralnikov Raka

8275 Škocjan

Škocjan 33, Škocjan

Seznam poštnih nabiralnikov Škocjan

8276 Bučka

Bučka 2, Bučka

Seznam poštnih nabiralnikov Bučka

8280 Brestanica

Cesta prvih borcev 12, Brestanica

Seznam poštnih nabiralnikov Brestanica

8281 Senovo

Titova cesta 98, Senovo

Seznam poštnih nabiralnikov Senovo

8282 Koprivnica

Koprivnica 24, Koprivnica

Seznam poštnih nabiralnikov Koprivnica

8283 Blanca

Blanca 36 A, Blanca

Seznam poštnih nabiralnikov Blanca

8290 Sevnica

Glavni trg 19 A, Sevnica
Trg svobode 9, Sevnica

Seznam poštnih nabiralnikov Sevnica

8292 Zabukovje

Zabukovje 16 D, Zabukovje

Seznam poštnih nabiralnikov Zabukovje

8293 Studenec

Studenec 34, Studenec

Seznam poštnih nabiralnikov Studenec

8294 Boštanj

Boštanj 60 A, Boštanj

Seznam poštnih nabiralnikov Boštanj

8295 Tržišče

Tržišče 11 C, Tržišče

Seznam poštnih nabiralnikov Tržišče

8296 Krmelj

Krmelj 21 A, Krmelj

Seznam poštnih nabiralnikov Krmelj

8297 Šentjanž

Šentjanž 7, Šentjanž

Seznam poštnih nabiralnikov Šentjanž

8310 Šentjernej

Prvomajska cesta 3, Šentjernej
Prvomajska cesta 8 A, Šentjernej
Trg gorjanskega bataljona 8, Šentjernej

Seznam poštnih nabiralnikov Šentjernej

8311 Kostanjevica na Krki

Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki
Oražnova ulica 3, Kostanjevica na Krki

Seznam poštnih nabiralnikov Kostanjevica na Krki

8312 Podbočje

Podbočje 50, Podbočje

Seznam poštnih nabiralnikov Podbočje

8321 Brusnice

Velike Brusnice 7, Velike Brusnice

Seznam poštnih nabiralnikov Brusnice

8322 Stopiče

Stopiče 3 A, Stopiče

Seznam poštnih nabiralnikov Stopiče

8323 Uršna sela

Vaška cesta 26, Uršna sela

Seznam poštnih nabiralnikov Uršna sela

8330 Metlika

Cesta bratstva in enotnosti 57, Metlika
Cesta XV. brigade 27 A, Metlika
Naselje Borisa Kidriča 2, Metlika

Seznam poštnih nabiralnikov Metlika

8331 Suhor

Dolnji Suhor pri Metliki 2, Dolnji Suhor pri Metliki

Seznam poštnih nabiralnikov Suhor

8332 Gradac

Gradac 55, Gradac

Seznam poštnih nabiralnikov Gradac

8333 Semič

Črnomaljska cesta 2, Semič

Seznam poštnih nabiralnikov Semič

8340 Črnomelj

Kidričeva ulica 4, Črnomelj
Kočevje 22 B, Črnomelj
Kolodvorska cesta 1, Črnomelj
Kolodvorska cesta 30 A, Črnomelj
Na bregu 3, Črnomelj
Trg svobode 3, Črnomelj
Ulica 21. oktobra 12, Črnomelj
Zadružna cesta 16, Črnomelj

Seznam poštnih nabiralnikov Črnomelj

8341 Adlešiči

Adlešiči 13, Adlešiči

Seznam poštnih nabiralnikov Adlešiči

8342 Stari trg ob Kolpi

Stari trg ob Kolpi 39, Stari trg ob Kolpi

Seznam poštnih nabiralnikov Stari trg ob Kolpi

8343 Dragatuš

Dragatuš 22, Dragatuš

Seznam poštnih nabiralnikov Dragatuš

8344 Vinica

Vinica 61, Vinica

Seznam poštnih nabiralnikov Vinica

8350 Dolenjske Toplice

Zdraviliški trg 3, Dolenjske Toplice

Seznam poštnih nabiralnikov Dolenjske Toplice

8351 Straža

Ulica talcev 7, Straža

Seznam poštnih nabiralnikov Straža

8360 Žužemberk

Grajski trg 29, Žužemberk

Seznam poštnih nabiralnikov Žužemberk

8361 Dvor

Dvor 93, Dvor

Seznam poštnih nabiralnikov Dvor

8362 Hinje

Hrib pri Hinjah 7, Hrib pri Hinjah

Seznam poštnih nabiralnikov Hinje

9000 Murska Sobota

Soboška ulica 32, Bakovci
Zadružna ulica 5, Černelavci
Murska ulica 26, Krog
Cvetkova ulica 14, Murska Sobota
Kroška ulica 2, Murska Sobota
Lendavska ulica 21, Murska Sobota
Lendavska ulica 53, Murska Sobota
Plese 1, Murska Sobota
Slovenska ulica 40, Murska Sobota
Tomšičeva ulica 15, Murska Sobota
in še 8 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Murska Sobota

9201 Puconci

Puconci 150, Puconci
Vaneča 59, Vaneča

Seznam poštnih nabiralnikov Puconci

9202 Mačkovci

Mačkovci 48 C, Mačkovci
Pečarovci 32, Pečarovci

Seznam poštnih nabiralnikov Mačkovci

9203 Petrovci

Gornji Petrovci 40 E, Gornji Petrovci

Seznam poštnih nabiralnikov Petrovci

9204 Šalovci

Šalovci 168 A, Šalovci

Seznam poštnih nabiralnikov Šalovci

9205 Hodoš/Hodos

Hodoš-Hodos 20, Hodoš-Hodos

Seznam poštnih nabiralnikov Hodoš/Hodos

9206 Križevci

Križevci 137, Križevci

Seznam poštnih nabiralnikov Križevci

9207 Prosenjakovci/Partosfalva

Prosenjakovci 70, Prosenjakovci

Seznam poštnih nabiralnikov Prosenjakovci/Partosfalva

9208 Fokovci, premična pošta

Fokovci 26, Fokovci

Seznam poštnih nabiralnikov Fokovci, premična pošta

9220 Lendava/Lendva

Glavna ulica 27, Čentiba
Glavna ulica 120, Dolga vas
Glavna ulica 15, Gaberje
Zagova ulica 6, Gornji Lakoš
Petrova ulica 30, Hotiza
Šolska ulica 3, Kapca
Glavna ulica 37, Lendava/Lendva
Kolodvorska ulica 2 A, Lendava/Lendva
Tomšičeva ulica 2 A, Lendava/Lendva
Trg ljudske pravice 7, Lendava/Lendva
in še 2 drugih

Seznam poštnih nabiralnikov Lendava/Lendva

9221 Martjanci

Martjanci 83 B, Martjanci
Sebeborci 45, Sebeborci

Seznam poštnih nabiralnikov Martjanci

9222 Bogojina

Bogojina 10 A, Bogojina
Filovci 13, Filovci

Seznam poštnih nabiralnikov Bogojina

9223 Dobrovnik-Dobronak

Dobrovnik- Dobronak 297 H, Dobrovnik- Dobronak

Seznam poštnih nabiralnikov Dobrovnik-Dobronak

9224 Turnišče

Gomilica 59, Gomilica
Nedelica 76, Nedelica
Renkovci 68, Renkovci
Ulica Štefana Kovača 97 A, Turnišče

Seznam poštnih nabiralnikov Turnišče

9225 Velika Polana

Velika Polana 111, Velika Polana

Seznam poštnih nabiralnikov Velika Polana

9226 Moravske Toplice

Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice
Kranjčeva ulica 1, Moravske Toplice

Seznam poštnih nabiralnikov Moravske Toplice

9227 Kobilje

Kobilje 35, Kobilje

Seznam poštnih nabiralnikov Kobilje

9231 Beltinci

Panonska ulica 3 A, Beltinci
Ulica Štefana Kovača 2, Beltinci
Bratonci 74 A, Bratonci
Glavna ulica 69, Dokležovje
Gančani 107, Gančani
Ižakovci 100, Ižakovci
Lipa 78, Lipa
Lipovci 118, Lipovci
Melinci 132, Melinci

Seznam poštnih nabiralnikov Beltinci

9232 Črenšovci

Ulica Prekmurske čete 14, Črenšovci
Dolnja Bistrica 92, Dolnja Bistrica
Gornja Bistrica 39, Gornja Bistrica
Srednja Bistrica 57, Srednja Bistrica
Trnje 46, Trnje
Žižki 75, Žižki

Seznam poštnih nabiralnikov Črenšovci

9233 Odranci

Panonska ulica 33 A, Odranci

Seznam poštnih nabiralnikov Odranci

9240 Ljutomer

Cven 3 E, Cven
Cesta I. slovenskega tabora 5, Ljutomer
Glavni trg 9, Ljutomer
Miklošičev trg 1, Ljutomer
Prešernova ulica 36, Ljutomer
Rajh Nade ulica 2, Ljutomer
Ulica Ludvika Bratuša 8, Ljutomer
Spodnji Kamenščak 66, Spodnji Kamenščak
Stročja vas 42, Stročja vas

Seznam poštnih nabiralnikov Ljutomer

9241 Veržej

Ulica bratstva in enotnosti 7, Veržej

Seznam poštnih nabiralnikov Veržej

9242 Križevci pri Ljutomeru

Križevci pri Ljutomeru 3 B, Križevci pri Ljutomeru
Lukavci 9, Lukavci

Seznam poštnih nabiralnikov Križevci pri Ljutomeru

9243 Mala Nedelja

Moravci 34 B, Moravci

Seznam poštnih nabiralnikov Mala Nedelja

9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

Videm 28, Sveti Jurij ob Ščavnici

Seznam poštnih nabiralnikov Sveti Jurij ob Ščavnici

9245 Spodnji Ivanjci

Spodnji Ivanjci 6 A, Spodnji Ivanjci

Seznam poštnih nabiralnikov Spodnji Ivanjci

9246 Razkrižje

Šafarsko 42, Šafarsko

Seznam poštnih nabiralnikov Razkrižje

9250 Gornja Radgona

Črešnjevci 98, Črešnjevci
Cesta na stadion 1, Gornja Radgona
Partizanska cesta 12, Gornja Radgona
Partizanska cesta 26, Gornja Radgona
Spodnja Ščavnica 20, Spodnja Ščavnica

Seznam poštnih nabiralnikov Gornja Radgona

9251 Tišina

Petanjci 65, Petanjci
Tišina 4, Tišina
Kolesarska ulica 64, Tropovci

Seznam poštnih nabiralnikov Tišina

9252 Radenci

Boračeva 37, Boračeva
Panonska cesta 5, Radenci
Prisojna cesta 4 A, Radenci
Radgonska cesta 9 F, Radenci
Zdraviliško naselje 12, Radenci

Seznam poštnih nabiralnikov Radenci

9253 Apače

Apače 42 A, Apače

Seznam poštnih nabiralnikov Apače

9261 Cankova

Cankova 21, Cankova

Seznam poštnih nabiralnikov Cankova

9262 Rogašovci

Pertoča 52, Pertoča
Serdica 10, Serdica
Sveti Jurij 15 B, Sveti Jurij

Seznam poštnih nabiralnikov Rogašovci

9263 Kuzma

Gornji Slaveči 116, Gornji Slaveči
Kuzma 60 L, Kuzma

Seznam poštnih nabiralnikov Kuzma

9264 Grad

Dolnji Slaveči 50, Dolnji Slaveči
Grad 186 B, Grad
Grad 191, Grad

Seznam poštnih nabiralnikov Grad

9265 Bodonci

Bodonci 7, Bodonci

Seznam poštnih nabiralnikov Bodonci
Lokacije poštnih nabiralnikov v Sloveniji