Poštni nabiralniki Razkrižje

Šafarsko 42, Šafarsko
Lokacije poštnih nabiralnikov Razkrižje
Lokacija poštnega nabiralnika, ki je označen z zvezdico *, je približna.