1000

1011 Pogodbeno prevzemno mesto 1011 Ljubljana Savska cesta 3 A
Pošta 1101 Ljubljana Slovenska cesta 32
Pošta 1102 Ljubljana Cesta v Mestni log 81
Pošta 1104 Ljubljana Poljanski nasip 30
Pošta 1106 Ljubljana Pražakova ulica 3
Pošta 1107 Ljubljana Celovška cesta 121
Pošta 1108 Ljubljana Dolenjska cesta 43
Pošta 1110 Ljubljana Zaloška cesta 57
Pošta 1111 Ljubljana Tržaška cesta 68 A
Pošta 1113 Ljubljana Dunajska cesta 141
Pošta 1114 Ljubljana Zaloška cesta 7
Pošta 1115 Ljubljana Riharjeva ulica 38
Pošta 1116 Ljubljana Dunajska cesta 19
Pošta 1117 Ljubljana Vodnikova cesta 235
Pošta 1118 Ljubljana Ulica bratov Učakar 52
Pošta 1119 Ljubljana Litijska cesta 38
Pošta 1120 Ljubljana Nove Fužine 33
Pošta 1122 Ljubljana (Pošta BTC) Avstrijska ulica 3
Pošta 1124 Ljubljana Resljeva cesta 14
Pošta 1125 Ljubljana Pot za Brdom 100
Pošta 1129 Ljubljana Zaloška cesta 275 A
Pošta 1130 Ljubljana Štihova ulica 24
Pošta 1131 Ljubljana Dunajska cesta 198 A
Pošta 1132 Ljubljana Celovška cesta 73
Pošta 1133 Ljubljana Tacenska cesta 133
Pošta 1210 Ljubljana - Šentvid Prušnikova ulica 2
Pošta 1211 Ljubljana - Šmartno Cesta v Gameljne 6
Pošta 1215 Medvode Cesta ob Sori 5
Pošta 1216 Smlednik Smlednik 4 B
Pošta 1217 Vodice Kopitarjev trg 1
Pošta 1218 Komenda Glavarjeva cesta 39
Pošta 1219 Laze v Tuhinju Golice 1 B
Pošta 1221 Motnik Motnik 56
Pošta 1222 Trojane Trojane 6
Pošta 1223 Blagovica Blagovica 30
Pošta 1225 Lukovica Obrtniška ulica 1
Pošta 1230 Domžale Ljubljanska cesta 74
Pošta 1231 Ljubljana - Črnuče Dunajska cesta 361
Pošta 1232 Domžale Šaranovičeva cesta 19
Pošta 1233 Dob Ulica 7. avgusta 29 A
Pošta 1234 Mengeš Trdinov trg 8 A
Pošta 1235 Radomlje Cesta borcev 3
Pošta 1236 Trzin Blatnica 1
Pošta 1240 Kamnik Glavni trg 27
Pošta 1241 Kamnik Kovinarska cesta 36
Pošta 1242 Stahovica Zgornje Stranje 23
Pošta 1251 Moravče Vegova ulica 1
Pošta 1252 Vače Vače 12
Pošta 1260 Ljubljana - Polje Zadobrovška cesta 14
Pošta 1261 Ljubljana - Dobrunje Cesta II. grupe odredov 39
Pošta 1262 Dol pri Ljubljani Videm 54
Pošta 1270 Litija Ulica Mire Pregljeve 6
Pošta 1272 Polšnik Polšnik 11
Pošta 1273 Dole pri Litiji Dole pri Litiji 7 B
Pošta 1274 Gabrovka Gabrovka 4
Pošta 1275 Šmartno pri Litiji Pungrt 20
Premična pošta 1276 Primskovo Premična pošta
Pošta 1281 Kresnice Kresnice 106
Pismonoška pošta 1282 Sava Premična ali pismonoška pošta
Pošta 1290 Grosuplje Partizanska cesta 7
Pošta 1291 Škofljica Ob pošti 25
Pošta 1292 Ig Govekarjeva cesta 12
Pošta 1293 Šmarje - Sap Ljubljanska cesta 39
Pošta 1294 Višnja Gora Ciglerjeva ulica 25
Pošta 1295 Ivančna Gorica Ploščad Osvobodilne fronte 4
Pošta 1296 Šentvid pri Stični Šentvid pri Stični 77
Pismonoška pošta 1301 Krka Premična ali pismonoška pošta
Pošta 1303 Zagradec Fužina 11
Pošta 1310 Ribnica Kolodvorska ulica 2
Pošta 1311 Turjak Turjak 17
Pošta 1312 Videm - Dobrepolje Videm 36
Pismonoška pošta 1313 Struge Premična ali pismonoška pošta
Premična pošta 1314 Rob Premična pošta
Pošta 1315 Velike Lašče Javorškova ulica 5
Premična pošta 1316 Ortnek Premična pošta
Pošta 1317 Sodražica Trg 25. maja 7
Pošta 1318 Loški Potok Hrib-Loški Potok 16
Pismonoška pošta 1319 Draga Premična ali pismonoška pošta
Pošta 1330 Kočevje Ljubljanska cesta 23
Pismonoška pošta 1331 Dolenja vas Premična ali pismonoška pošta
Pismonoška pošta 1332 Stara Cerkev Premična ali pismonoška pošta
Pošta 1336 Kostel Petrina 10
Pošta 1337 Osilnica Osilnica 11 A
Pošta 1338 Kočevska Reka Kočevska Reka 3
Pošta 1351 Brezovica pri Ljubljani Podpeška cesta 20
Pošta 1352 Preserje Jezero 103
Pošta 1353 Borovnica Molkov trg 12
Pošta 1354 Horjul Slovenska cesta 7
Pošta 1355 Polhov Gradec Polhov Gradec 16
Pošta 1356 Dobrova Stara cesta 14
Pošta 1357 Notranje Gorice Podpeška cesta 380
Pošta 1358 Log pri Brezovici Cesta Dolomitskega odreda 2 A
Pošta 1360 Vrhnika Poštna ulica 2
Pošta 1370 Logatec Tržaška cesta 50 A
Premična pošta 1372 Hotedršica Premična pošta
Pošta 1373 Rovte Rovte 159 A
Pošta 1380 Cerknica Cesta 4. maja 52
Pošta 1381 Rakek Partizanska cesta 8 A
Pismonoška pošta 1382 Begunje pri Cerknici Premična ali pismonoška pošta
Pošta 1384 Grahovo Grahovo 6
Pošta 1385 Nova vas Nova vas 4 A
Pošta 1386 Stari trg pri Ložu Cesta Notranjskega odreda 28
Pošta 1410 Zagorje ob Savi Cesta zmage 28
Pošta 1411 Izlake Izlake 7
Pošta 1412 Kisovec Rudarska cesta 2 A
Pošta 1413 Čemšenik Čemšenik 5
Pošta 1414 Podkum Podkum 11 A
Pošta 1420 Trbovlje Trg revolucije 27
Pošta 1422 Trbovlje Trg Franca Fakina 4
Pošta 1423 Dobovec Dobovec 49
Pošta 1430 Hrastnik Trg Franca Kozarja 14 A
Pošta 1431 Dol pri Hrastniku Trg borcev NOB 12
Pismonoška pošta 1432 Zidani Most Premična ali pismonoška pošta
Pošta 1433 Radeče Pot na brod 11
Pošta 1434 Loka pri Zidanem Mostu Loka pri Zidanem Mostu 90

2000

Pošta 2101 Maribor Slomškov trg 10
Pošta 2102 Maribor Zagrebška cesta 106
Pošta 2103 Maribor Borštnikova ulica 33 A
Pošta 2104 Maribor Istrska ulica 49
Pošta 2105 Maribor Ptujska cesta 119
Pošta 2106 Maribor Šarhova ulica 59 A
Pošta 2107 Maribor Framska ulica 11
Pošta 2111 Maribor Kardeljeva cesta 96
Pošta 2113 Maribor Ulica Vita Kraigherja 5
Pošta 2115 Maribor Pohorska ulica 21 B
Pošta 2116 Maribor Partizanska cesta 54
Pošta 2117 Maribor Pobreška cesta 18
Pošta 2201 Zgornja Kungota Plintovec 7 C
Pošta 2204 Miklavž na Dravskem polju Cesta v Dobrovce 4 B
Pošta 2205 Starše Starše 78 B
Pošta 2206 Marjeta na Dravskem polju Marjeta na Dravskem polju 57 A
Premična pošta 2208 Pohorje Premična pošta
Pošta 2211 Pesnica pri Mariboru Pesnica pri Mariboru 43 A
Pošta 2212 Šentilj v Slovenskih goricah Maistrova ulica 2
Pošta 2213 Zgornja Velka Zgornja Velka 41 C
Pošta 2214 Sladki Vrh Sladki Vrh 2
Pismonoška pošta 2215 Ceršak Premična ali pismonoška pošta
Pismonoška pošta 2221 Jarenina Premična ali pismonoška pošta
Pismonoška pošta 2222 Jakobski Dol Premična ali pismonoška pošta
Pošta 2223 Jurovski Dol Jurovski Dol 40 B
Pošta 2229 Malečnik Malečnik 56
Pošta 2230 Lenart v Slovenskih goricah Partizanska cesta 14
Pošta 2231 Pernica Vosek 22 A
Pošta 2232 Voličina Spodnja Voličina 87
Pošta 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah Sv. Ana v Slov. goricah 24
Pošta 2234 Benedikt Čolnikov trg 9
Pošta 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah Trojiški trg 4
Pošta 2236 Cerkvenjak Cerkvenjak 25
Pošta 2241 Spodnji Duplek Cesta k Dravi 5
Pismonoška pošta 2242 Zgornja Korena Premična ali pismonoška pošta
Pošta 2249 Ptuj Puhova ulica 21
Pošta 2250 Ptuj Vinarski trg 1
Pošta 2251 Ptuj Mariborska cesta 19
Pošta 2252 Dornava Dornava 135 A
Pošta 2253 Destrnik Janežovski Vrh 42
Pošta 2254 Trnovska vas Trnovska vas 41
Pošta 2255 Vitomarci Vitomarci 71
Pošta 2256 Juršinci Juršinci 3 B
Pošta 2257 Polenšak Polenci 42 C
Pošta 2258 Sveti Tomaž Sveti Tomaž 18
Pošta 2259 Ivanjkovci Ivanjkovci 9 B
Pošta 2270 Ormož Poštna ulica 2
Pošta 2272 Gorišnica Gorišnica 79
Pošta 2273 Podgorci Podgorci 27 A
Pošta 2274 Velika Nedelja Velika Nedelja 2 T
Pošta 2275 Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 26
Pošta 2276 Kog Lačaves 15
Pošta 2277 Središče ob Dravi Slovenska cesta 42 A
Pošta 2281 Markovci Markovci 43
Pošta 2282 Cirkulane Cirkulane 58
Pošta 2283 Zavrč Zavrč 8 C
Pošta 2284 Videm pri Ptuju Videm pri Ptuju 4 B
Pismonoška pošta 2285 Zgornji Leskovec Premična ali pismonoška pošta
Pošta 2286 Podlehnik Dežno pri Podlehniku 2
Pošta 2287 Žetale Žetale 4
Pošta 2288 Hajdina Zgornja Hajdina 44 A
Pošta 2289 Stoperce Stoperce 76
Pošta 2310 Slovenska Bistrica Vošnjakova ulica 2
Pošta 2311 Hoče Pohorska cesta 20
Pošta 2312 Orehova vas Mariborska cesta 37
Pošta 2313 Fram Turnerjeva ulica 101
Pošta 2314 Zgornja Polskava Mariborska ulica 45 A
Pošta 2315 Šmartno na Pohorju Šmartno na Pohorju 21
Pošta 2316 Zgornja Ložnica Zgornja Ložnica 23
Pošta 2317 Oplotnica Ulica Pohorskega bataljona 8
Pošta 2318 Laporje Laporje 56
Pošta 2319 Poljčane Bistriška cesta 26
Pošta 2321 Makole Makole 37
Pošta 2322 Majšperk Majšperk 66 A
Pošta 2323 Ptujska Gora Ptujska Gora 36
Pošta 2324 Lovrenc na Dravskem polju Lovrenc na Dravskem polju 8
Pošta 2325 Kidričevo Kopališka ulica 2
Pismonoška pošta 2326 Cirkovce Premična ali pismonoška pošta
Pošta 2327 Rače Ljubljanska cesta 14
Pošta 2331 Pragersko Ptujska cesta 20
Pošta 2341 Limbuš Lackova cesta 216
Pošta 2342 Ruše Trg vstaje 7 A
Pismonoška pošta 2343 Fala Premična ali pismonoška pošta
Pošta 2344 Lovrenc na Pohorju Spodnji trg 7
Pismonoška pošta 2345 Bistrica ob Dravi Premična ali pismonoška pošta
Pošta 2351 Kamnica Cesta v Rošpoh 18
Pošta 2352 Selnica ob Dravi Slovenski trg 4
Premična pošta 2353 Sv. Duh na Ostrem Vrhu Premična pošta
Pošta 2354 Bresternica Obrobna ulica 1
Pošta 2360 Radlje ob Dravi Mariborska cesta 3
Pismonoška pošta 2361 Ožbalt Premična ali pismonoška pošta
Premična pošta 2362 Kapla Premična pošta
Pošta 2363 Podvelka Podvelka 18
Pošta 2364 Ribnica na Pohorju Ribnica na Pohorju 1
Pismonoška pošta 2365 Vuhred Premična ali pismonoška pošta
Pošta 2366 Muta Glavni trg 31
Pošta 2367 Vuzenica Mladinska ulica 4
Pošta 2370 Dravograd Trg 4. julija 1
Pismonoška pošta 2371 Trbonje Premična ali pismonoška pošta
Pošta 2372 Libeliče Libeliče 11
Pošta 2373 Šentjanž pri Dravogradu Šentjanž pri Dravogradu 75
Pošta 2380 Slovenj Gradec Francetova cesta 1
Pismonoška pošta 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu Premična ali pismonoška pošta
Pošta 2382 Mislinja Šolska cesta 55
Pošta 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu Šmartno pri Slovenj Gradcu 60
Pošta 2390 Ravne na Koroškem Trg svobode 19
Pošta 2391 Prevalje Trg 32 A
Pošta 2392 Mežica Partizanska cesta 2
Pošta 2393 Črna na Koroškem Center 16
Pošta 2394 Kotlje Kotlje 3 A
Pošta 2601 Šentjanž pri Dravogradu Šentjanž pri Dravogradu 147

3000

Pošta 3101 Celje Krekov trg 9
Pošta 3102 Celje Gaji 29
Pošta 3103 Celje Ulica Frankolovskih žrtev 44
Pošta 3104 Celje Ulica V. prekomorske brigade 2
Pošta 3105 Celje Pucova ulica 9 C
Pošta 3106 Celje Ulica bratov Vošnjakov 12
Pošta 3201 Šmartno v Rožni dolini Šmartno v Rožni dolini 32
Pošta 3202 Ljubečna Kocbekova cesta 42
Pismonoška pošta 3203 Nova Cerkev Premična ali pismonoška pošta
Pošta 3204 Dobrna Pristova 21
Pošta 3205 Vitanje Doliška cesta 14 A
Premična pošta 3206 Stranice Premična pošta
Pošta 3210 Slovenske Konjice Mestni trg 3 A
Pošta 3211 Škofja vas Škofja vas 38
Pošta 3212 Vojnik Celjska cesta 24 B
Pismonoška pošta 3213 Frankolovo Premična ali pismonoška pošta
Pošta 3214 Zreče Cesta na Roglo 9 B
Pošta 3215 Loče Stari trg 15 A
Pošta 3220 Štore Udarniška ulica 3
Pošta 3221 Teharje Teharje 11
Pošta 3222 Dramlje Dramlje 9 B
Pismonoška pošta 3223 Loka pri Žusmu Premična ali pismonoška pošta
Premična pošta 3224 Dobje pri Planini Premična ali pismonoška pošta
Pošta 3225 Planina pri Sevnici Planina pri Sevnici 36
Pošta 3230 Šentjur Mestni trg 5 A
Pismonoška pošta 3231 Grobelno Premična ali pismonoška pošta
Pošta 3232 Ponikva Ponikva 24 D
Premična pošta 3233 Kalobje Premična pošta
Pošta 3240 Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 26
Pošta 3241 Podplat Podplat 2 A
Pošta 3250 Rogaška Slatina Kidričeva ulica 3
Pošta 3252 Rogatec Celjska cesta 31 A
Pismonoška pošta 3253 Pristava pri Mestinju Premična ali pismonoška pošta
Pošta 3254 Podčetrtek Zdraviliška cesta 27 C
Premična pošta 3255 Buče Premična pošta
Pošta 3256 Bistrica ob Sotli Bistrica ob Sotli 17
Premična pošta 3257 Podsreda Premična pošta
Pošta 3260 Kozje Kozje 138 A
Pošta 3261 Lesično Lesično 1 A
Pismonoška pošta 3262 Prevorje Premična ali pismonoška pošta
Pošta 3263 Gorica pri Slivnici Gorica pri Slivnici 72
Premična pošta 3264 Sveti Štefan Premična pošta
Pošta 3270 Laško Trubarjeva ulica 9
Pismonoška pošta 3271 Šentrupert Premična ali pismonoška pošta
Pošta 3272 Rimske Toplice Ulica XIV. divizije 5
Pošta 3273 Jurklošter Lahov Graben 3
Pošta 3301 Petrovče Petrovče 33
Pismonoška pošta 3302 Griže Premična ali pismonoška pošta
Pošta 3303 Gomilsko Šentrupert 6 B
Pošta 3304 Tabor Tabor 21
Pošta 3305 Vransko Vransko 59
Pošta 3310 Žalec Ulica heroja Staneta 1
Pošta 3311 Šempeter v Savinjski dolini Rimska cesta 98 A
Pošta 3312 Prebold Hmeljarska cesta 12
Pošta 3313 Polzela Malteška cesta 38
Pošta 3314 Braslovče Braslovče 31
Pošta 3320 Velenje Kidričeva cesta 2 A
Pošta 3323 Velenje Partizanska cesta 2 A
Pošta 3325 Šoštanj Aškerčeva cesta 5 F
Pošta 3326 Topolšica Topolšica 81 A
Pošta 3327 Šmartno ob Paki Šmartno ob Paki 84 C
Pošta 3330 Mozirje Savinjska cesta 3
Pošta 3331 Nazarje Zadrečka cesta 2
Premična pošta 3332 Rečica ob Savinji Premična pošta
Pošta 3333 Ljubno ob Savinji Foršt 6
Pošta 3334 Luče Luče 1
Pošta 3335 Solčava Solčava 29
Pošta 3341 Šmartno ob Dreti Šmartno ob Dreti 74
Pošta 3342 Gornji Grad Attemsov trg 9

4000

4011 Pogodbeno prevzemno mesto 4011 Kranj Glavni trg 2
Pošta 4101 Kranj Dražgoška ulica 8
Pošta 4102 Kranj Poslovna cona A 2
Pošta 4103 Kranj Škofjeloška cesta 17
Pošta 4104 Kranj Jezerska cesta 41
Pošta 4105 Kranj Ulica Lojzeta Hrovata 2
Pošta 4106 Kranj Premična ali pismonoška pošta
Pismonoška pošta 4201 Zgornja Besnica Premična ali pismonoška pošta
Pošta 4202 Naklo Glavna cesta 24
Pismonoška pošta 4203 Duplje Premična ali pismonoška pošta
Pošta 4204 Golnik Golnik 36
Pošta 4205 Preddvor Šiška 1
Pošta 4206 Zgornje Jezersko Zgornje Jezersko 82
Pošta 4207 Cerklje na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13
Pošta 4208 Šenčur Gasilska cesta 2 A
Pismonoška pošta 4209 Žabnica Premična ali pismonoška pošta
Pošta 4210 Brnik - aerodrom Zgornji Brnik 130 A
Pismonoška pošta 4211 Mavčiče Premična ali pismonoška pošta
Pošta 4212 Visoko Visoko 67
Pošta 4220 Škofja Loka Frankovo naselje 69
Pošta 4221 Škofja Loka Kapucinski trg 14
Pošta 4223 Poljane nad Škofjo Loko Poljane nad Škofjo Loko 80
Pošta 4224 Gorenja vas Poljanska cesta 65 A
Pošta 4225 Sovodenj Sovodenj 23
Pošta 4226 Žiri Trg svobode 1
Pošta 4227 Selca Selca 21
Pošta 4228 Železniki Na Kresu 1
Pismonoška pošta 4229 Sorica Premična ali pismonoška pošta
Pošta 4240 Radovljica Kranjska cesta 1
Pošta 4243 Brezje Brezje 63 A
Pošta 4244 Podnart Podnart 25 A
Pismonoška pošta 4245 Kropa Premična ali pismonoška pošta
Pošta 4246 Kamna Gorica Kamna Gorica 58
Pošta 4247 Zgornje Gorje Zgornje Gorje 6 B
Pošta 4248 Lesce Alpska cesta 37 B
Pošta 4260 Bled Ljubljanska cesta 10
Pošta 4263 Bohinjska Bela Bohinjska Bela 37
Pošta 4264 Bohinjska Bistrica Trg svobode 2 C
Pošta 4265 Bohinjsko jezero Ribčev Laz 47
Pošta 4267 Srednja vas v Bohinju Srednja vas v Bohinju 79
Pošta 4270 Jesenice Cesta železarjev 6 B
Pošta 4271 Jesenice Cesta Cirila Tavčarja 8
Pismonoška pošta 4273 Blejska Dobrava Premična ali pismonoška pošta
Pošta 4274 Žirovnica Žirovnica 4
Pošta 4275 Begunje na Gorenjskem Begunje na Gorenjskem 15 D
Pismonoška pošta 4276 Hrušica Premična ali pismonoška pošta
Pošta 4280 Kranjska Gora Borovška cesta 92
Pošta 4281 Mojstrana Savska cesta 1
Pismonoška pošta 4282 Gozd Martuljek Premična ali pismonoška pošta
Premična pošta 4283 Rateče - Planica Premična pošta
Pošta 4290 Tržič Predilniška cesta 10
Pošta 4291 Tržič Cesta Ste Marie aux Mines 17
Pismonoška pošta 4294 Križe Premična ali pismonoška pošta

5000

Pošta 5101 Nova Gorica Kidričeva ulica 19
Pošta 5102 Nova Gorica Industrijska cesta 9
Pošta 5210 Deskle Srebrničeva ulica 4
Pošta 5211 Kojsko Kojsko 26
Pošta 5212 Dobrovo v Brdih Trg 25. maja 2
Pošta 5213 Kanal Gradnikova ulica 2
Premična pošta 5214 Kal nad Kanalom Premična pošta
Pošta 5215 Ročinj Ročinj 4
Pošta 5216 Most na Soči Most na Soči 5
Pošta 5220 Tolmin Trg maršala Tita 10
Pošta 5222 Kobarid Markova ulica 18
Pošta 5223 Breginj Breginj 88
Premična pošta 5224 Srpenica Premična pošta
Pošta 5230 Bovec Trg golobarskih žrtev 9
Premična pošta 5231 Log pod Mangartom Premična pošta
Premična pošta 5232 Soča Premična pošta
Pismonoška pošta 5242 Grahovo ob Bači Premična ali pismonoška pošta
Pošta 5243 Podbrdo Podbrdo 33
Pošta 5250 Solkan Cesta IX. korpusa 84
Pošta 5251 Grgar Grgar 28
Pošta 5252 Trnovo pri Gorici Trnovo 37
Premična pošta 5253 Čepovan Premična pošta
Pošta 5261 Šempas Šempas 52 B
Pošta 5262 Črniče Črniče 27 B
Pošta 5263 Dobravlje Dobravlje 2
Pošta 5270 Ajdovščina Goriška cesta 24
Pošta 5271 Vipava Glavni trg 16 A
Pošta 5272 Podnanos Podnanos 71
Pošta 5273 Col Col 78
Pošta 5274 Črni Vrh nad Idrijo Črni Vrh 121
Pošta 5275 Godovič Godovič 2 B
Pošta 5280 Idrija Vodnikova ulica 1
Pismonoška pošta 5281 Spodnja Idrija Premična ali pismonoška pošta
Pošta 5282 Cerkno Bevkova ulica 9
Pošta 5283 Slap ob Idrijci Slap ob Idrijci 28
Pošta 5290 Šempeter pri Gorici Vrtojbenska cesta 19 C
Pošta 5291 Miren Miren 125 C
Pošta 5292 Renče Trg 69
Pošta 5293 Volčja Draga Volčja Draga 61 A
Pošta 5294 Dornberk Ulica Bojana Vodopivca 5
Pošta 5295 Branik Branik 46 A
Pošta 5296 Kostanjevica na Krasu Kostanjevica na Krasu 75
Pismonoška pošta 5297 Prvačina Premična ali pismonoška pošta

6000

Pošta 6101 Koper/Capodistria Pristaniška ulica 43 A
Pošta 6103 Koper/Capodistria Beblerjeva ulica 7
Pošta 6104 Koper/Capodistria Kolodvorska cesta 9
Pošta 6105 Koper/Capodistria Cesta Marežganskega upora 4
Pošta 6210 Sežana Partizanska cesta 48 A
Pošta 6211 Sežana Partizanska cesta 109
Pošta 6215 Divača Kraška cesta 77
Premična pošta 6216 Podgorje Premična pošta
Pismonoška pošta 6217 Vremski Britof Premična ali pismonoška pošta
Pismonoška pošta 6219 Lokev Premična ali pismonoška pošta
Pošta 6221 Dutovlje Dutovlje 3 B
Pošta 6222 Štanjel Štanjel 42 C
Pošta 6223 Komen Komen 118 D
Pošta 6224 Senožeče Senožeče 10 A
Pošta 6225 Hruševje Hruševje 84
Pošta 6230 Postojna Ulica 1. maja 2 A
Pošta 6232 Planina Planina 100
Pošta 6240 Kozina Rodiška cesta 3
Pismonoška pošta 6242 Materija Premična ali pismonoška pošta
Pismonoška pošta 6243 Obrov Premična ali pismonoška pošta
Pošta 6244 Podgrad Podgrad 16
Pošta 6250 Ilirska Bistrica Bazoviška cesta 17
Pošta 6251 Ilirska Bistrica - Trnovo Vilharjeva cesta 4
Pošta 6253 Knežak Knežak 187
Pismonoška pošta 6254 Jelšane Premična ali pismonoška pošta
Pošta 6255 Prem Prem 44
Pošta 6256 Košana Dolnja Košana 48
Pošta 6257 Pivka Prečna ulica 1
Pošta 6258 Prestranek Ulica padlih borcev 24
Pošta 6271 Dekani Dekani 209
Pošta 6272 Gračišče Gračišče 4
Pošta 6273 Marezige Marezige 24
Pošta 6274 Šmarje Šmarje 89
Pošta 6275 Črni Kal Črni Kal 70
Pošta 6276 Pobegi Cesta I. Istrske brigade 59
Pošta 6280 Ankaran/Ancarano Regentova ulica 2
Pošta 6281 Škofije Spodnje Škofije 207
Pošta 6310 Izola/Isola Cankarjev drevored 1
Pošta 6311 Izola/Isola Morova ulica 25 E
Pošta 6320 Portorož/Portorose Obala 107
Pošta 6322 Portorož/Portorose Obala 43 A
Pošta 6330 Piran/Pirano Cankarjevo nabrežje 5
Pošta 6333 Sečovlje/Sicciole Sečovlje 19

8000

Pošta 8101 Novo mesto Podbevškova ulica 17 A
Pošta 8102 Novo mesto Ulica Slavka Gruma 7
Pošta 8104 Novo mesto Ljubljanska cesta 27
Pošta 8105 Novo mesto Novi trg 7
Pošta 8210 Trebnje Goliev trg 11
Pošta 8211 Dobrnič Dobrnič 9 A
Pošta 8212 Velika Loka Velika Loka 12
Pošta 8213 Veliki Gaber Veliki Gaber 101
Pošta 8216 Mirna Peč Trg 38
Pošta 8220 Šmarješke Toplice Šmarješke Toplice 115
Pošta 8222 Otočec Šentpeter 1
Pošta 8230 Mokronog Pod gradom 2
Premična pošta 8231 Trebelno Premična pošta
Pošta 8232 Šentrupert Šentrupert 5
Pošta 8233 Mirna Cesta na Fužine 3
Pošta 8250 Brežice Ulica stare pravde 34
Pošta 8251 Čatež ob Savi Topliška cesta 35
Pošta 8253 Artiče Artiče 38
Pošta 8254 Globoko Globoko 63 A
Pismonoška pošta 8255 Pišece Premična ali pismonoška pošta
Premična pošta 8256 Sromlje Premična pošta
Pošta 8257 Dobova Ulica bratov Gerjovičev 53
Pismonoška pošta 8258 Kapele Kapele 20
Pošta 8259 Bizeljsko Bizeljska cesta 72
Pošta 8261 Jesenice na Dolenjskem Jesenice 9
Pošta 8262 Krška vas Krška vas 1 A
Pošta 8263 Cerklje ob Krki Cerklje ob Krki 10
Pošta 8270 Krško Cesta krških žrtev 135 C
Pošta 8271 Krško Trg Matije Gubca 1
Pošta 8272 Zdole Zdole 29 C
Pošta 8273 Leskovec pri Krškem Ulica mladinskih del. brigad 9
Pošta 8274 Raka Raka 113
Pošta 8275 Škocjan Škocjan 28 B
Premična pošta 8276 Bučka Premična pošta
Pošta 8280 Brestanica Cesta prvih borcev 12
Pošta 8281 Senovo Titova cesta 114 A
Pismonoška pošta 8282 Koprivnica Premična ali pismonoška pošta
Pošta 8283 Blanca Blanca 36 A
Pošta 8290 Sevnica Trg svobode 9
Premična pošta 8292 Zabukovje Premična pošta
Pošta 8293 Studenec Studenec 34
Pošta 8294 Boštanj Boštanj 60 A
Pošta 8295 Tržišče Tržišče 14 C
Pošta 8296 Krmelj Krmelj 21 A
Pošta 8297 Šentjanž Šentjanž 7
Pošta 8310 Šentjernej Prvomajska cesta 3
Pošta 8311 Kostanjevica na Krki Oražnova ulica 3
Pošta 8312 Podbočje Podbočje 50
Pošta 8321 Brusnice Velike Brusnice 7
Pismonoška pošta 8322 Stopiče Premična ali pismonoška pošta
Pismonoška pošta 8323 Uršna sela Premična ali pismonoška pošta
Pošta 8330 Metlika Naselje Borisa Kidriča 2
Pismonoška pošta 8331 Suhor Premična ali pismonoška pošta
Pismonoška pošta 8332 Gradac Premična ali pismonoška pošta
Pošta 8333 Semič Črnomaljska cesta 2
Pošta 8340 Črnomelj Kolodvorska cesta 30 A
Pošta 8341 Adlešiči Adlešiči 13
Pošta 8342 Stari trg ob Kolpi Stari trg ob Kolpi 8
Pismonoška pošta 8343 Dragatuš Premična ali pismonoška pošta
Pošta 8344 Vinica Vinica 61
Pošta 8350 Dolenjske Toplice Zdraviliški trg 3
Pošta 8351 Straža Ulica talcev 7
Pošta 8360 Žužemberk Grajski trg 29
Pošta 8361 Dvor Dvor 93
Pošta 8362 Hinje Hrib pri Hinjah 7

9000

Pošta 9101 Murska Sobota Trg zmage 6
Pošta 9102 Murska Sobota Nemčavci 1 D
Pošta 9201 Puconci Puconci 150
Pošta 9202 Mačkovci Mačkovci 48 C
Pošta 9203 Petrovci Gornji Petrovci 40 E
Pošta 9204 Šalovci Šalovci 168 B
Pošta 9205 Hodoš/Hodos Hodoš 20
Pismonoška pošta 9206 Križevci Premična ali pismonoška pošta
Pošta 9207 Prosenjakovci/Partosfalva Prosenjakovci 98
Pismonoška pošta 9208 Fokovci Premična pošta
Pošta 9220 Lendava/Lendva Trg ljudske pravice 7
Pošta 9221 Martjanci Martjanci 83 B
Pismonoška pošta 9222 Bogojina Premična ali pismonoška pošta
Pošta 9223 Dobrovnik/Dobronak Dobrovnik 297 H
Pošta 9224 Turnišče Ulica Štefana Kovača 97 A
Pošta 9225 Velika Polana Velika Polana 111
Pošta 9226 Moravske Toplice Kranjčeva ulica 3
Pošta 9227 Kobilje Kobilje 35
Pošta 9231 Beltinci Ulica Štefana Kovača 2
Pošta 9232 Črenšovci Ulica Prekmurske čete 14
Pošta 9233 Odranci Naselje Gredice 1 A
Pošta 9240 Ljutomer Rajh Nade ulica 2
Pošta 9241 Veržej Ulica bratstva in enotnosti 7
Pošta 9242 Križevci pri Ljutomeru Križevci pri Ljutomeru 3 B
Pošta 9243 Mala Nedelja Moravci v Slov. goricah 34 B
Pošta 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici Videm 28
Pošta 9245 Spodnji Ivanjci Spodnji Ivanjci 6 A
Pošta 9246 Razkrižje Šafarsko 42
Pošta 9250 Gornja Radgona Cesta na Stadion 1
Pošta 9251 Tišina Tišina 4
Pošta 9252 Radenci Panonska cesta 5
Pošta 9253 Apače Apače 47
Pošta 9261 Cankova Cankova 21
Pošta 9262 Rogašovci Sveti Jurij 15 B
Pošta 9263 Kuzma Kuzma 60 L
Pošta 9264 Grad Grad 186 B
Pošta 9265 Bodonci Bodonci 7
Pošta 9601 Murska Sobota Bakovska ulica 29 C