1000

1101 Ljubljana Slovenska cesta 32
1102 Ljubljana Cesta v Mestni log 55
1104 Ljubljana Poljanski nasip 30
1106 Ljubljana Pražakova ulica 3
1107 Ljubljana Celovška cesta 121
1108 Ljubljana Dolenjska cesta 43
1110 Ljubljana Zaloška cesta 57
1111 Ljubljana Tržaška cesta 68 A
1112 Ljubljana Luize Pesjakove ulica 9
1113 Ljubljana Dunajska cesta 141
1114 Ljubljana Zaloška cesta 7
1115 Ljubljana Riharjeva ulica 38
1116 Ljubljana Dunajska cesta 19
1117 Ljubljana Vodnikova cesta 235
1118 Ljubljana Ulica bratov Učakar 52
1119 Ljubljana Litijska cesta 38
1120 Ljubljana Nove Fužine 33
1122 Ljubljana Šmartinska cesta 152
1124 Ljubljana Resljeva cesta 14
1125 Ljubljana Pot za Brdom 100
1129 Ljubljana Zaloška cesta 275 A
1130 Ljubljana Štihova ulica 24
1131 Ljubljana Dunajska cesta 198 A
1132 Ljubljana Celovška cesta 73
1133 Ljubljana Tacenska cesta 133
1210 Ljubljana - Šentvid Prušnikova ulica 2
1211 Ljubljana - Šmartno Cesta v Gameljne 6
1215 Medvode Cesta ob Sori 5
1216 Smlednik Smlednik 4 B
1217 Vodice Kopitarjev trg 1
1218 Komenda Glavarjeva cesta 39
1219 Laze v Tuhinju Golice 1 B
1221 Motnik Motnik 56
1222 Trojane Trojane 6
1223 Blagovica Blagovica 30
1225 Lukovica Obrtniška ulica 1
1230 Domžale Ljubljanska cesta 74
1231 Ljubljana - Črnuče Dunajska cesta 361
1232 Domžale Gubčeva ulica 12 A
1233 Dob Ulica 7. avgusta 29 A
1234 Mengeš Trdinov trg 8 A
1235 Radomlje Cesta borcev 3
1236 Trzin Blatnica 1
1240 Kamnik Glavni trg 27
1241 Kamnik Ljubljanska cesta 14 A
1242 Stahovica Zgornje Stranje 23
1251 Moravče Vegova ulica 1
1252 Vače Vače 12
1260 Ljubljana - Polje Zadobrovška cesta 14
1261 Ljubljana - Dobrunje Cesta II. grupe odredov 39
1262 Dol pri Ljubljani Videm 54
1270 Litija Ulica Mire Pregljeve 6
1272 Polšnik Polšnik 11
1273 Dole pri Litiji Dole pri Litiji 7 B
1274 Gabrovka Gabrovka 4
1275 Šmartno pri Litiji Pungrt 20
1276 Primskovo Premična pošta
1281 Kresnice Kresnice 106
1282 Sava Sava 21 B
1290 Grosuplje Partizanska cesta 7
1291 Škofljica Ob pošti 25
1292 Ig Govekarjeva cesta 12
1293 Šmarje - Sap Ljubljanska cesta 39
1294 Višnja Gora Ciglerjeva ulica 25
1295 Ivančna Gorica Ploščad Osvobodilne fronte 4
1296 Šentvid pri Stični Šentvid pri Stični 77
1301 Krka Krka 1 B
1303 Zagradec Fužina 11
1310 Ribnica Kolodvorska ulica 2
1311 Turjak Turjak 17
1312 Videm - Dobrepolje Videm 36
1313 Struge Lipa 16
1314 Rob Premična pošta
1315 Velike Lašče Javorškova ulica 5
1316 Ortnek Premična pošta
1317 Sodražica Trg 25. maja 7
1318 Loški Potok Hrib-Loški Potok 16
1319 Draga Draga 13
1330 Kočevje Ljubljanska cesta 23
1331 Dolenja vas Šolska ulica 11
1332 Stara Cerkev Stara Cerkev 67
1336 Kostel Petrina 10
1337 Osilnica Osilnica 11 A
1338 Kočevska Reka Kočevska Reka 3
1351 Brezovica pri Ljubljani Podpeška cesta 20
1352 Preserje Jezero 103
1353 Borovnica Molkov trg 12
1354 Horjul Slovenska cesta 7
1355 Polhov Gradec Polhov Gradec 16
1356 Dobrova Stara cesta 14
1357 Notranje Gorice Podpeška cesta 380
1358 Log pri Brezovici Cesta Dolomitskega odreda 2 A
1360 Vrhnika Poštna ulica 2
1370 Logatec Tržaška cesta 50 A
1372 Hotedršica Premična pošta
1373 Rovte Rovte 159 A
1380 Cerknica Cesta 4. maja 52
1381 Rakek Partizanska cesta 8 A
1382 Begunje pri Cerknici Begunje pri Cerknici 111
1384 Grahovo Grahovo 6
1385 Nova vas Nova vas 4 A
1386 Stari trg pri Ložu Cesta Notranjskega odreda 28
1410 Zagorje ob Savi Cesta zmage 28
1411 Izlake Izlake 7
1412 Kisovec Trg Pohorskega bataljona 15
1413 Čemšenik Čemšenik 5
1414 Podkum Podkum 11 A
1420 Trbovlje Trg revolucije 27
1421 Trbovlje izpostavljeno okence Kolonija 1. maja 10 A
1422 Trbovlje Trg Franca Fakina 4
1423 Dobovec Dobovec 49
1430 Hrastnik Trg Franca Kozarja 14 A
1431 Dol pri Hrastniku Trg borcev NOB 12
1432 Zidani Most Zidani Most 9
1433 Radeče Pot na brod 11
1434 Loka pri Zidanem Mostu Loka pri Zidanem Mostu 90

2000

2101 Maribor Slomškov trg 10
2102 Maribor Zagrebška cesta 106
2103 Maribor Borštnikova ulica 33 A
2104 Maribor Istrska ulica 49
2105 Maribor Ptujska cesta 119
2106 Maribor Šarhova ulica 59 A
2107 Maribor Framska ulica 11
2109 Maribor Trg revolucije 8
2111 Maribor Kardeljeva cesta 96
2113 Maribor Ulica Vita Kraigherja 5
2114 Maribor Ljubljanska ulica 5
2115 Maribor Pohorska ulica 21 B
2116 Maribor Partizanska cesta 54
2117 Maribor Pobreška cesta 18
2201 Zgornja Kungota Plintovec 7 C
2204 Miklavž na Dravskem polju Cesta v Dobrovce 4 B
2205 Starše Starše 78 B
2206 Marjeta na Dravskem polju Marjeta na Dravskem polju 57 A
2208 Pohorje Premična pošta
2211 Pesnica pri Mariboru Pesnica pri Mariboru 43 A
2212 Šentilj v Slovenskih goricah Maistrova ulica 2
2213 Zgornja Velka Zgornja Velka 41 C
2214 Sladki Vrh Sladki Vrh 2
2215 Ceršak Ceršak 21
2221 Jarenina Jareninski Dol 22
2222 Jakobski Dol Zgornji Jakobski Dol 1
2223 Jurovski Dol Jurovski Dol 40 A
2229 Malečnik Malečnik 56
2230 Lenart v Slovenskih goricah Partizanska cesta 3
2231 Pernica Vosek 22 A
2232 Voličina Spodnja Voličina 87
2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah Kremberk 36 A
2234 Benedikt Čolnikov trg 9
2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah Trojiški trg 4
2236 Cerkvenjak Cerkvenjak 25
2241 Spodnji Duplek Cesta k Dravi 5
2242 Zgornja Korena Zgornja Korena 26 A
2249 Ptuj Puhova ulica 21
2250 Ptuj Vodnikova ulica 2
2251 Ptuj Mariborska cesta 19
2252 Dornava Dornava 135 A
2253 Destrnik Janežovski Vrh 42
2254 Trnovska vas Trnovska vas 41
2255 Vitomarci Vitomarci 71
2256 Juršinci Juršinci 3 B
2257 Polenšak Polenci 42 C
2258 Sveti Tomaž Sveti Tomaž 18
2259 Ivanjkovci Ivanjkovci 9 B
2270 Ormož Poštna ulica 2
2272 Gorišnica Gorišnica 79
2273 Podgorci Podgorci 27 A
2274 Velika Nedelja Velika Nedelja 2 T
2275 Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 26
2276 Kog Lačaves 15
2277 Središče ob Dravi Slovenska cesta 42 A
2281 Markovci Markovci 43
2282 Cirkulane Cirkulane 58
2283 Zavrč Zavrč 8 C
2284 Videm pri Ptuju Videm pri Ptuju 51 A
2285 Zgornji Leskovec Zgornji Leskovec 10 C
2286 Podlehnik Dežno pri Podlehniku 2
2287 Žetale Žetale 4
2288 Hajdina Zgornja Hajdina 44 A
2289 Stoperce Stoperce 76
2310 Slovenska Bistrica Vošnjakova ulica 2
2311 Hoče Pohorska cesta 20
2312 Orehova vas Mariborska cesta 37
2313 Fram Turnerjeva ulica 101
2314 Zgornja Polskava Mariborska ulica 26
2315 Šmartno na Pohorju Šmartno na Pohorju 21
2316 Zgornja Ložnica Zgornja Ložnica 23
2317 Oplotnica Ulica Pohorskega bataljona 8
2318 Laporje Laporje 56
2319 Poljčane Bistriška cesta 26
2321 Makole Makole 37
2322 Majšperk Majšperk 66 A
2323 Ptujska Gora Ptujska Gora 36
2324 Lovrenc na Dravskem polju Lovrenc na Dravskem polju 8
2325 Kidričevo Kopališka ulica 2
2326 Cirkovce Cirkovce 10
2327 Rače Ljubljanska cesta 14
2331 Pragersko Ptujska cesta 20
2341 Limbuš Lackova cesta 216
2342 Ruše Trg vstaje 7 A
2343 Fala Činžat 28
2344 Lovrenc na Pohorju Spodnji trg 7
2345 Bistrica ob Dravi K železnici 1
2351 Kamnica Cesta v Rošpoh 18
2352 Selnica ob Dravi Slovenski trg 4
2353 Sv. Duh na Ostrem Vrhu Premična pošta
2354 Bresternica Obrobna ulica 1
2360 Radlje ob Dravi Mariborska cesta 3
2361 Ožbalt Ožbalt 69
2362 Kapla Premična pošta
2363 Podvelka Podvelka 18
2364 Ribnica na Pohorju Ribnica na Pohorju 1
2365 Vuhred Vuhred 1
2366 Muta Glavni trg 31
2367 Vuzenica Mladinska ulica 4
2370 Dravograd Trg 4. julija 1
2371 Trbonje Trbonje 46
2372 Libeliče Libeliče 11
2373 Šentjanž pri Dravogradu Šentjanž pri Dravogradu 75
2380 Slovenj Gradec Francetova cesta 1
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu Podgorje 34
2382 Mislinja Šolska cesta 55
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu Šmartno pri Slovenj Gradcu 60
2390 Ravne na Koroškem Trg svobode 19
2391 Prevalje Trg 32 A
2392 Mežica Partizanska cesta 2
2393 Črna na Koroškem Center 16
2394 Kotlje Kotlje 3 A
2601 Šentjanž pri Dravogradu Šentjanž pri Dravogradu 147

3000

3101 Celje Krekov trg 9
3102 Celje Gaji 29
3103 Celje Ulica Frankolovskih žrtev 44
3104 Celje Ulica V. prekomorske brigade 2
3105 Celje Pucova ulica 9 C
3106 Celje Ulica bratov Vošnjakov 12
3201 Šmartno v Rožni dolini Šmartno v Rožni dolini 32
3202 Ljubečna Kocbekova cesta 42
3203 Nova Cerkev Nova Cerkev 22
3204 Dobrna Pristova 21
3205 Vitanje Doliška cesta 14 A
3206 Stranice Premična pošta
3210 Slovenske Konjice Mestni trg 3 A
3211 Škofja vas Škofja vas 38
3212 Vojnik Celjska cesta 24 B
3213 Frankolovo Frankolovo 12 A
3214 Zreče Cesta na Roglo 9 B
3215 Loče Stari trg 15 A
3220 Štore Udarniška ulica 3
3221 Teharje Teharje 11
3222 Dramlje Dramlje 9 B
3223 Loka pri Žusmu Loka pri Žusmu 11
3224 Dobje pri Planini Dobje pri Planini 5 C
3225 Planina pri Sevnici Planina pri Sevnici 36
3230 Šentjur Mestni trg 5 A
3231 Grobelno Grobelno - del 1
3232 Ponikva Ponikva 24 D
3233 Kalobje Premična pošta
3240 Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 26
3241 Podplat Podplat 2 A
3250 Rogaška Slatina Kidričeva ulica 3
3252 Rogatec Celjska cesta 31 A
3253 Pristava pri Mestinju Pristava 30 A
3254 Podčetrtek Zdraviliška cesta 27 C
3255 Buče Premična pošta
3256 Bistrica ob Sotli Bistrica ob Sotli 17
3257 Podsreda Premična pošta
3260 Kozje Kozje 138 A
3261 Lesično Lesično 1 A
3262 Prevorje Lopaca 10
3263 Gorica pri Slivnici Gorica pri Slivnici 72
3264 Sveti Štefan Premična pošta
3270 Laško Trubarjeva ulica 9
3271 Šentrupert Šentrupert 93 E
3272 Rimske Toplice Ulica XIV. divizije 5
3273 Jurklošter Lahov Graben 3
3301 Petrovče Petrovče 33
3302 Griže Migojnice 6
3303 Gomilsko Šentrupert 6 B
3304 Tabor Tabor 21
3305 Vransko Vransko 59
3310 Žalec Ulica heroja Staneta 1
3311 Šempeter v Savinjski dolini Rimska cesta 98 A
3312 Prebold Hmeljarska cesta 12
3313 Polzela Malteška cesta 38
3314 Braslovče Braslovče 31
3320 Velenje Kidričeva cesta 2 A
3323 Velenje Partizanska cesta 2 A
3325 Šoštanj Aškerčeva cesta 5 F
3326 Topolšica Topolšica 81 A
3327 Šmartno ob Paki Šmartno ob Paki 84 C
3330 Mozirje Savinjska cesta 3
3331 Nazarje Zadrečka cesta 2
3332 Rečica ob Savinji Premična pošta
3333 Ljubno ob Savinji Foršt 6
3334 Luče Luče 1
3335 Solčava Solčava 29
3341 Šmartno ob Dreti Šmartno ob Dreti 74
3342 Gornji Grad Attemsov trg 9

4000

4101 Kranj Dražgoška ulica 8
4102 Kranj Poslovna cona A 2
4103 Kranj Škofjeloška cesta 17
4104 Kranj Jezerska cesta 41
4105 Kranj Ulica Lojzeta Hrovata 2
4106 Kranj Poštna ulica 4
4201 Zgornja Besnica V Čepuljah 19
4202 Naklo Glavna cesta 24
4203 Duplje Zgornje Duplje 8
4204 Golnik Golnik 36
4205 Preddvor Šiška 1
4206 Zgornje Jezersko Zgornje Jezersko 82
4207 Cerklje na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13
4208 Šenčur Gasilska cesta 2 A
4209 Žabnica Žabnica 26
4210 Brnik - aerodrom Zgornji Brnik 130 A
4211 Mavčiče Mavčiče 102
4212 Visoko Visoko 67
4220 Škofja Loka Frankovo naselje 69
4221 Škofja Loka Kapucinski trg 14
4223 Poljane nad Škofjo Loko Poljane nad Škofjo Loko 80
4224 Gorenja vas Poljanska cesta 65 A
4225 Sovodenj Sovodenj 23
4226 Žiri Trg svobode 1
4227 Selca Selca 21
4228 Železniki Na Kresu 1
4229 Sorica Spodnja Sorica 18
4240 Radovljica Kranjska cesta 1
4243 Brezje Brezje 63 A
4244 Podnart Podnart 25 A
4245 Kropa Kropa 3 A
4246 Kamna Gorica Kamna Gorica 58
4247 Zgornje Gorje Zgornje Gorje 6 B
4248 Lesce Alpska cesta 37 B
4260 Bled Ljubljanska cesta 10
4263 Bohinjska Bela Bohinjska Bela 37
4264 Bohinjska Bistrica Trg svobode 2 C
4265 Bohinjsko jezero Ribčev Laz 47
4267 Srednja vas v Bohinju Srednja vas v Bohinju 79
4270 Jesenice Cesta železarjev 6 B
4271 Jesenice Cesta Cirila Tavčarja 8
4273 Blejska Dobrava Blejska Dobrava 45 A
4274 Žirovnica Žirovnica 4
4275 Begunje na Gorenjskem Begunje na Gorenjskem 15 D
4276 Hrušica Hrušica 71 F
4280 Kranjska Gora Borovška cesta 92
4281 Mojstrana Savska cesta 1
4282 Gozd Martuljek Zgornje Rute 50 A
4283 Rateče - Planica Premična pošta
4290 Tržič Predilniška cesta 10
4291 Tržič Cesta Ste Marie aux Mines 17
4294 Križe Hladnikova ulica 54

5000

5101 Nova Gorica Kidričeva ulica 19
5102 Nova Gorica Industrijska cesta 9
5210 Deskle Srebrničeva ulica 4
5211 Kojsko Kojsko 36 A
5212 Dobrovo v Brdih Trg 25. maja 2
5213 Kanal Gradnikova ulica 2
5214 Kal nad Kanalom Premična pošta
5215 Ročinj Ročinj 4
5216 Most na Soči Most na Soči 5
5220 Tolmin Trg maršala Tita 10
5222 Kobarid Markova ulica 18
5223 Breginj Breginj 15
5224 Srpenica Premična pošta
5230 Bovec Trg golobarskih žrtev 9
5231 Log pod Mangartom Premična pošta
5232 Soča Premična pošta
5242 Grahovo ob Bači Grahovo ob Bači 21
5243 Podbrdo Podbrdo 33
5250 Solkan Cesta IX. korpusa 84
5251 Grgar Grgar 28
5252 Trnovo pri Gorici Trnovo 37
5253 Čepovan Premična pošta
5261 Šempas Šempas 52 B
5262 Črniče Črniče 27 B
5263 Dobravlje Dobravlje 2
5270 Ajdovščina Goriška cesta 24
5271 Vipava Glavni trg 16 A
5272 Podnanos Podnanos 71
5273 Col Col 78
5274 Črni Vrh nad Idrijo Črni Vrh 121
5275 Godovič Godovič 5
5280 Idrija Vodnikova ulica 1
5281 Spodnja Idrija Slovenska cesta 29
5282 Cerkno Bevkova ulica 9
5283 Slap ob Idrijci Slap ob Idrijci 29
5290 Šempeter pri Gorici Vrtojbenska cesta 19 C
5291 Miren Miren 125 C
5292 Renče Trg 69
5293 Volčja Draga Volčja Draga 61 A
5294 Dornberk Ulica Bojana Vodopivca 5
5295 Branik Branik 46 A
5296 Kostanjevica na Krasu Kostanjevica na Krasu 75
5297 Prvačina Prvačina 60 A

6000

6101 Koper/Capodistria Pristaniška ulica 43 A
6103 Koper/Capodistria Beblerjeva ulica 7
6104 Koper/Capodistria Kolodvorska cesta 9
6105 Koper/Capodistria Cesta Marežganskega upora 4
6210 Sežana Partizanska cesta 48 A
6211 Sežana Partizanska cesta 109
6215 Divača Kraška cesta 77
6216 Podgorje Premična pošta
6217 Vremski Britof Vremski Britof 24
6219 Lokev Lokev 159 A
6221 Dutovlje Dutovlje 3 B
6222 Štanjel Štanjel 42 C
6223 Komen Komen 118 D
6224 Senožeče Senožeče 10 A
6225 Hruševje Hruševje 84
6230 Postojna Ulica 1. maja 2 A
6232 Planina Planina 100
6240 Kozina Rodiška cesta 3
6242 Materija Povžane 1 E
6243 Obrov Obrov 63
6244 Podgrad Podgrad 16
6250 Ilirska Bistrica Bazoviška cesta 17
6251 Ilirska Bistrica - Trnovo Vilharjeva cesta 4
6253 Knežak Knežak 3
6254 Jelšane /
6255 Prem Prem 44
6256 Košana Dolnja Košana 48
6257 Pivka Prečna ulica 1
6258 Prestranek Reška cesta 18 B
6271 Dekani Dekani 209
6272 Gračišče Gračišče 4
6273 Marezige Marezige 24
6274 Šmarje Šmarje 89
6275 Črni Kal Črni Kal 70
6276 Pobegi Cesta I. Istrske brigade 59
6280 Ankaran/Ancarano Regentova ulica 2
6281 Škofije Spodnje Škofije 207
6310 Izola/Isola Cankarjev drevored 1
6311 Izola/Isola Morova ulica 25 E
6320 Portorož/Portorose Obala 107
6322 Portorož/Portorose Obala 43 A
6330 Piran/Pirano Cankarjevo nabrežje 5
6333 Sečovlje/Sicciole Sečovlje 19

8000

8101 Novo mesto Podbevškova ulica 17 A
8102 Novo mesto Ulica Slavka Gruma 7
8104 Novo mesto Ljubljanska cesta 27
8105 Novo mesto Novi trg 7
8210 Trebnje Goliev trg 11
8211 Dobrnič Dobrnič 9 A
8212 Velika Loka Velika Loka 12
8213 Veliki Gaber Veliki Gaber 101
8216 Mirna Peč Trg 38
8220 Šmarješke Toplice Šmarješke Toplice 115
8222 Otočec Šentpeter 1
8230 Mokronog Pod gradom 2
8231 Trebelno Premična pošta
8232 Šentrupert Šentrupert 5
8233 Mirna Cesta na Fužine 3
8250 Brežice Ulica stare pravde 34
8251 Čatež ob Savi Topliška cesta 35
8253 Artiče Artiče 38
8254 Globoko Globoko 63 A
8255 Pišece Pišece 13
8256 Sromlje Premična pošta
8257 Dobova Ulica bratov Gerjovičev 52
8258 Kapele Kapele 20
8259 Bizeljsko Bizeljska cesta 72
8261 Jesenice na Dolenjskem Jesenice 9
8262 Krška vas Krška vas 1 A
8263 Cerklje ob Krki Cerklje ob Krki 10
8270 Krško Cesta krških žrtev 135 C
8271 Krško Trg Matije Gubca 1
8272 Zdole Zdole 29 C
8273 Leskovec pri Krškem Ulica 11. novembra 4
8274 Raka Raka 113
8275 Škocjan Škocjan 33
8276 Bučka Premična pošta
8280 Brestanica Cesta prvih borcev 12
8281 Senovo Titova cesta 98
8282 Koprivnica Koprivnica 24
8283 Blanca Blanca 36 A
8290 Sevnica Trg svobode 9
8292 Zabukovje Premična pošta
8293 Studenec Studenec 34
8294 Boštanj Boštanj 60 A
8295 Tržišče Tržišče 11 C
8296 Krmelj Krmelj 21 A
8297 Šentjanž Šentjanž 7
8310 Šentjernej Prvomajska cesta 3
8311 Kostanjevica na Krki Oražnova ulica 3
8312 Podbočje Podbočje 50
8321 Brusnice Velike Brusnice 7
8322 Stopiče Stopiče 3 A
8323 Uršna sela Splavne 10
8330 Metlika Naselje Borisa Kidriča 2
8331 Suhor Dolnji Suhor pri Metliki 5
8332 Gradac Gradac 98
8333 Semič Črnomaljska cesta 2
8340 Črnomelj Kolodvorska cesta 30 A
8341 Adlešiči Adlešiči 13
8342 Stari trg ob Kolpi Stari trg ob Kolpi 39
8343 Dragatuš Dragatuš 19
8344 Vinica Vinica 61
8350 Dolenjske Toplice Zdraviliški trg 3
8351 Straža Ulica talcev 7
8360 Žužemberk Grajski trg 29
8361 Dvor Dvor 93
8362 Hinje Hrib pri Hinjah 7

9000

9101 Murska Sobota Trg zmage 6
9102 Murska Sobota Nemčavci 1 D
9103 Murska Sobota Ulica dr. Vrbnjaka 6
9201 Puconci Puconci 150
9202 Mačkovci Mačkovci 48 C
9203 Petrovci Gornji Petrovci 40 E
9204 Šalovci Šalovci 168 B
9205 Hodoš/Hodos Hodoš 20
9206 Križevci Križevci 139
9207 Prosenjakovci/Partosfalva Prosenjakovci 70
9208 Fokovci Premična pošta
9220 Lendava/Lendva Trg ljudske pravice 7
9221 Martjanci Martjanci 83 B
9222 Bogojina Bogojina 10 A
9223 Dobrovnik/Dobronak Dobrovnik 297 H
9224 Turnišče Ulica Štefana Kovača 97 A
9225 Velika Polana Velika Polana 111
9226 Moravske Toplice Kranjčeva ulica 3
9227 Kobilje Kobilje 35
9231 Beltinci Ulica Štefana Kovača 2
9232 Črenšovci Ulica Prekmurske čete 14
9233 Odranci Naselje Gredice 1 A
9240 Ljutomer Rajh Nade ulica 2
9241 Veržej Ulica bratstva in enotnosti 7
9242 Križevci pri Ljutomeru Križevci pri Ljutomeru 3 B
9243 Mala Nedelja Moravci v Slov. goricah 34 B
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici Videm 28
9245 Spodnji Ivanjci Spodnji Ivanjci 6 A
9246 Razkrižje Šafarsko 42
9250 Gornja Radgona Cesta na Stadion 1
9251 Tišina Tišina 4
9252 Radenci Panonska cesta 5
9253 Apače Apače 42 A
9261 Cankova Cankova 21
9262 Rogašovci Sveti Jurij 15 B
9263 Kuzma Kuzma 60 L
9264 Grad Grad 186 B
9265 Bodonci Bodonci 7
9601 Murska Sobota Bakovska ulica 29 C