Poštni nabiralniki Žalec

Galicija 75, Galicija
Gotovlje 71, Gotovlje
Ložnica pri Žalcu 10, Ložnica pri Žalcu
Podkraj 13 C, Studence *
Velika Pirešica 36, Velika Pirešica
Vrbje 87 C, Vrbje
Celjska cesta 7, Žalec
Celjska cesta 8, Žalec
Savinjska cesta 21, Žalec
Šlandrov trg 23, Žalec
Ulica heroja Staneta 1, Žalec
Ulica heroja Staneta 8, Žalec
Lokacije poštnih nabiralnikov Žalec
Lokacija poštnega nabiralnika, ki je označen z zvezdico *, je približna.