Poštni nabiralniki Črniče

Črniče 27 B, Črniče
Selo 39, Selo
Vrtovin 14, Vrtovin *
Lokacije poštnih nabiralnikov Črniče
Lokacija poštnega nabiralnika, ki je označen z zvezdico *, je približna.