Poštni nabiralniki Petrovče

Arja vas 101, Arja vas
Kasaze 96, Kasaze
Levec 71 A, Levec
Liboje 8 B, Liboje
Petrovče 1, Petrovče
Petrovče 33, Petrovče
Lokacije poštnih nabiralnikov Petrovče
Lokacija poštnega nabiralnika, ki je označen z zvezdico *, je približna.