Poštni nabiralniki Dobrovo v Brdih

Trg 25. maja 2, Dobrovo v Brdih
Vipolže 5, Vipolže
Lokacije poštnih nabiralnikov Dobrovo v Brdih
Lokacija poštnega nabiralnika, ki je označen z zvezdico *, je približna.