Poštni nabiralniki Pesnica pri Mariboru

Dolnja Počehova 11 B, Dolnja Počehova
Gačnik 42, Gačnik
Gradiška 196, Gradiška
Pesnica pri Mariboru 43 A, Pesnica pri Mariboru
Spodnje Dobrenje 8, Spodnje Dobrenje
Lokacije poštnih nabiralnikov Pesnica pri Mariboru
Lokacija poštnega nabiralnika, ki je označen z zvezdico *, je približna.