Poštni nabiralniki Ptuj

Grajenščak 36 A, Grajenščak
Kicar 80 A, Kicar
Krčevina pri Vurbergu 58, Krčevina pri Vurbergu
Mestni Vrh 104 A, Mestni Vrh
Podvinci 4, Podvinci
Dravska ulica 8, Ptuj
Mariborska cesta 19, Ptuj
Mestni trg 1, Ptuj
Ormoška cesta 15, Ptuj
Ormoška cesta 26 B, Ptuj
Ormoška cesta 30, Ptuj
Osojnikova cesta 3, Ptuj
Osojnikova cesta 11, Ptuj
Potrčeva cesta 2, Ptuj
Potrčeva cesta 23, Ptuj
Prešernova ulica 2, Ptuj
Prešernova ulica 24, Ptuj
Puhova ulica 21, Ptuj
Rimska ploščad 25, Ptuj
Rogozniška cesta 33, Ptuj
Slomškova ulica 12, Ptuj
Slovenskogoriška cesta 18, Ptuj
Špindlerjeva ulica 3, Ptuj
Trubarjeva ulica 7, Ptuj
Ulica 25. maja 13, Ptuj
Ulica 5. prekomorske 8, Ptuj
Vodnikova ulica 2, Ptuj
Volkmerjeva cesta 10, Ptuj
Volkmerjeva cesta 26, Ptuj
Zagrebška cesta 4 A, Ptuj
Zagrebška cesta 74, Ptuj
Spuhlja 26, Spuhlja
Lokacije poštnih nabiralnikov Ptuj
Lokacija poštnega nabiralnika, ki je označen z zvezdico *, je približna.