Poštni nabiralniki Maribor

Dupleška cesta 255, Dogoše
Bevkova ulica 2, Maribor
Borova vas 12, Maribor
Borštnikova ulica 33 A, Maribor
Cesta proletarskih brigad 1, Maribor *
Cesta XIV. divizije 20 A, Maribor
Čufarjeva cesta 9, Maribor
Focheva ulica 41, Maribor
Framska ulica 11, Maribor
Glavni trg 17, Maribor
Goriška ulica 10, Maribor
Gorkega ulica 55, Maribor
Gosposvetska cesta 43 A, Maribor
Gosposvetska cesta 89, Maribor
Gregorčičeva ulica 19, Maribor
Istrska ulica 49, Maribor
Jezdarska ulica 1, Maribor
Jurančičeva ulica 9, Maribor
Kardeljeva cesta 53, Maribor
Kardeljeva cesta 96, Maribor
Keleminova ulica 26, Maribor
Koroška cesta 63, Maribor
Koroška cesta 116, Maribor
Kramarjeva ulica 1, Maribor
Lackova cesta 44, Maribor
Limbuška cesta 14, Maribor
Ljubljanska ulica 1, Maribor *
Maistrova ulica 17, Maribor
Meljska cesta 37, Maribor
Metelkova ulica 26, Maribor
Mlinska ulica 1, Maribor
Na Poljanah 1, Maribor *
Na trati 3, Maribor
Ob gozdu 1, Maribor
Partizanska cesta 1, Maribor
Partizanska cesta 46, Maribor
Partizanska cesta 54, Maribor
Pekrska cesta 56, Maribor
Pobreška cesta 18, Maribor *
Pohorska ulica 21 B, Maribor
Pohorska ulica 60, Maribor
Prušnikova ulica 12, Maribor
Prušnikova ulica 42, Maribor
Ptujska cesta 119, Maribor
Ptujska cesta 155, Maribor
Radvanjska cesta 84, Maribor
Regentova ulica 7, Maribor
Ruška cesta 100, Maribor
Sarajevska ulica 23, Maribor
Slomškov trg 10, Maribor
Smetanova ulica 31, Maribor
Sodna ulica 14, Maribor
Sokolska ulica 58, Maribor
Streliška cesta 30, Maribor
Šarhova ulica 59 A, Maribor
Šentiljska cesta 110, Maribor
Trg revolucije 8, Maribor
Trg svobode 5, Maribor
Ulica Eve Lovše 1, Maribor *
Ulica heroja Nandeta 37, Maribor
Ulica heroja Staneta 1, Maribor
Ulica Moše Pijada 22, Maribor
Ulica slovenske osamosvojitve 2, Maribor
Ulica Staneta Severja 10 A, Maribor
Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor *
Valvasorjeva ulica 19, Maribor
Vrbanska cesta 3, Maribor
Vrbanska cesta 20, Maribor
Zagrebška cesta 106, Maribor
Razvanjska cesta 38, Razvanje
Tržaška cesta 53, Razvanje
Tržaška cesta 51, Razvanje *
Zrkovci 75, Zrkovci
Lokacije poštnih nabiralnikov Maribor
Lokacija poštnega nabiralnika, ki je označen z zvezdico *, je približna.