Poštni nabiralniki Ljubno ob Savinji

Foršt 6, Ljubno ob Savinji
Plac 12, Ljubno ob Savinji
Radmirje 11, Radmirje
Lokacije poštnih nabiralnikov Ljubno ob Savinji
Lokacija poštnega nabiralnika, ki je označen z zvezdico *, je približna.