Poštni nabiralniki Lovrenc na Pohorju

Gornji trg 37, Lovrenc na Pohorju
Spodnji trg 7, Lovrenc na Pohorju
Vozniški trg 2, Lovrenc na Pohorju
Lokacije poštnih nabiralnikov Lovrenc na Pohorju
Lokacija poštnega nabiralnika, ki je označen z zvezdico *, je približna.