Poštni nabiralniki Dol pri Ljubljani

Beričevo 12, Beričevo
Dolsko 55, Dolsko
Pšata 36, Pšata
Senožeti 25, Senožeti
Videm 54, Videm
Lokacije poštnih nabiralnikov Dol pri Ljubljani
Lokacija poštnega nabiralnika, ki je označen z zvezdico *, je približna.