Poštni nabiralniki Medvode

Goričane 46, Goričane
Cesta ob Sori 3, Medvode
Kalanova ulica 7, Medvode
Medvoška cesta 3, Medvode
Medvoška cesta 6, Medvode
Sora 6 A, Sora
Zgornje Pirniče 6, Zgornje Pirniče
Lokacije poštnih nabiralnikov Medvode
Lokacija poštnega nabiralnika, ki je označen z zvezdico *, je približna.