Poštni nabiralniki Rakek

Partizanska cesta 8 A, Rakek
Trg padlih borcev 6, Rakek
Unec 19 A, Unec
Lokacije poštnih nabiralnikov Rakek
Lokacija poštnega nabiralnika, ki je označen z zvezdico *, je približna.