Poštni nabiralniki Podgorci

Cvetkovci 47, Cvetkovci
Podgorci 27 A, Podgorci
Lokacije poštnih nabiralnikov Podgorci
Lokacija poštnega nabiralnika, ki je označen z zvezdico *, je približna.