Poštni nabiralniki Gornji Grad

Bočna 63, Bočna
Attemsov trg 9, Gornji grad
Šmiklavž 3, Nova Štifta
Lokacije poštnih nabiralnikov Gornji Grad
Lokacija poštnega nabiralnika, ki je označen z zvezdico *, je približna.