Poštni nabiralniki Lenart v Slovenskih goricah

Hrastovec v Slov. goricah 22, Hrastovec v Slov. goricah
Industrijska ulica 7, Lenart v Slov. goricah
Kraigherjeva ulica 19 A, Lenart v Slov. goricah
Ob Poleni 35, Lenart v Slov. goricah
Partizanska cesta 3, Lenart v Slov. goricah
Trg osvoboditve 7, Lenart v Slov. goricah
Lokacije poštnih nabiralnikov Lenart v Slovenskih goricah
Lokacija poštnega nabiralnika, ki je označen z zvezdico *, je približna.